Đam mỹ đề cử

Tên truyện Điểm long bút   Tác giả Thanh Mỗi Độ dài Chính văn: 135 chương. Phiên ngoại: 0 chương. Thể loại Tam giáo...

Tên truyện Những ngày tháng làm mèo ở Nhật Bản Tại nhật bản đương miêu đích nhật...

Tên truyện Nam thần giới giải trí Ngu nhạc quyển nam thần Tác giả Bát Gia Đảng Độ dài Chính văn:...

Tên truyện Ký sự của sâu tinh Trùng tinh ký sự Tác giả Sơ Hạ Đích Tuyết Độ dài Chính văn:...

Tên truyện Hệ thống lừa đảo hoàn lương Phiến tử tòng lương hệ thống Tác giả Dạ Vãn Đích...

Đam mỹ cổ trang

TÁC GIẢ : THIÊN NHẤT. CẨU OA TỬ. TIỂU CẨU MÓNG VUỐT EDIT: TAM BETA: LEE ====== SỐ CHƯƠNG: 13_2 PHIÊN NGOẠI TÌNH TRẠNG : HOÀN DIỄN VIÊN CHÍNH : UÔNG...

Đam mỹ ngọt sủng

Nổi bật trong tuần

Tác giả: Mạn  Quang Thể loại: Hiện đại đô thị, ngược thân, ngược tâm, cường bạo Edit: Phong Nguyệt Beta:  Dưa-chan Văn án Mục lục Biệt thự mê tình –...