Âm thân

0
14

Tác giả: Thảo bản tinh hoa 

 Thể loại: Đam mỹ , linh dị huyền nghi

Văn án

Thứ gọi là âm thân, chính là người nam chưa lập gia đình bị chết yểu, người còn sống sợ hắn tại âm tào địa phủ lẻ loi, phải tìm cho hắn một người nữ cũng chưa lập gia đình bị chết yểu mà hợp táng, gọi là đắp mộ, dưới đất cùng làm bạn cũng tốt.

Tô Đạo Linh trở lại quê tham gia âm thân của em trai, anh rốt cuộc gặp phải…

SHARE
Previous articleÂm thân - CHƯƠNG 7
Next articleẤn chương của vương tử - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI