Bạch công tử

0
15

Tác giả: Tiêu.

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, huyễn huyễn, nhất thụ nhất công, hài.

Văn án

Vì báo ân cứu mạng một ngàn năm trước ── tuy rằng thiếu chút nữa đã bị ân công lột da đem nướng ăn ── linh xà Tiểu Bạch có ân tất báo, chỉ cần làm theo Bạch nương tử trong《 Bạch xà truyền 》, báo đáp ân tình cho ân công xong là có thể công đức viên mãn danh liệt thành tiên ! Chính là, sự tình cũng không dễ dàng như Tiểu Bạch nghĩ.

Gia tài bạc triệu? Ân công đã muốn phú khả địch quốc.

Quan to lộc hậu? Ân công đã là bố y phong hầu.

Dung mạo sáng sủa? Ân công đã muốn tài mạo song toàn.

. . . . . . . . . . . . bạch xà truyền chuyện xưa đều là gạt người cả “ô ô ô. . . . . . . . . . . .”

Mà kỳ thật, ân công của Tiểu Bạch vẫn còn có một nguyện vọng chưa đạt thành.

“Cuối cùng…” Dừng một chút, thư sinh dùng ngữ khí không giống như vừa rồi nhẹ nhàng nói: “Ta còn muốn có một… tri kỷ chân tình làm bầu bạn…”

MỤC LỤC

Bạch công tử – CHƯƠNG 1

Bạch công tử – CHƯƠNG 2

Bạch công tử – CHƯƠNG 3

Bạch công tử – CHƯƠNG 4

Bạch công tử – CHƯƠNG 5

Bạch công tử – CHƯƠNG 6

Bạch công tử – CHƯƠNG 7

Bạch công tử – CHƯƠNG 8

Bạch công tử – CHƯƠNG 9

Bạch công tử – CHƯƠNG 10

Bạch công tử – CHƯƠNG 11

Bạch công tử – CHƯƠNG 12

Bạch công tử – CHƯƠNG 13

Bạch công tử – CHƯƠNG 14

Bạch công tử – CHƯƠNG 15

Bạch công tử – CHƯƠNG 16

Bạch công tử – CHƯƠNG 17

Bạch công tử – CHƯƠNG 18

SHARE
Previous articleBạch công tử - CHƯƠNG 18
Next articleBạch cốt tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không - CHƯƠNG 1.1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI