Bỉ ngạn lâm uyên

0
17

Tác giả: Thanh Thủy Chử Tiểu Bạch

Thể loại: xuyên không, cổ trang, phụ tử niên hạ, nhất công nhất thụ, ngược luyến tàn tâm, HE

Editor: KanZe

Beta: Lala Monica aka Vọng Nguyệt

Văn án

Khi hắn mở mắt phát hiện mình đã xuyên không, hơn nữa lần xuyên không này rất hợp với ý hắn.

Hắn xuyên không vào thân xác của một tiểu anh nhi, được nhà chùa nhặt được và dưỡng hắn.

Sau ngày sinh thần năm mười hai tuổi có người tự nhận là người nhà và muốn đón hắn về, nói là phụ thân của hắn bệnh sắp chết muốn gặp hắn lần cuối.

Ai ngờ vừa về tới nhà nhìn thấy phụ thân một bên ôm nam sủng một bên ăn nho do mỹ nữ uy.

Hơn nữa nhà hắn là Trường Nhạc Cung là thiên hạ đệ nhất phái, nhưng là đệ nhất tà phái.

Vậy là cuộc sống hoàn mỹ mà hắn mơ ước cũng đã kết thúc.

Mục lục

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 1

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 2

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 3

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 4

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 5

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 6

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 7

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 8

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 9

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 10

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 11

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 12

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 13

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 14

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 15

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 16

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 17

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 18

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 19

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 20

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 21

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 22

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 23

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 24

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 25

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 26

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 27

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 28

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 29

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 30

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 31

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 32

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 33

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 34

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 35

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 36

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 37

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 38

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 39

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 40

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 41

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 42

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 43

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 44

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 45

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 46

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 47

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 48

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 49

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 50

Bỉ ngạn lâm uyên – CHƯƠNG 51

SHARE
Previous articleBỉ ngạn lâm uyên - CHƯƠNG 51
Next articleBí quyết dưỡng phượng - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI