Cám ơn em vẫn mỉm cười

0
21

Tên gốc: Võng du chi ngã bất phối

Tác giả: Dịch Tu La

Edit: Linh

Thể loại: school life, romance, drama, game, comedy

Nhân vật: Diệp Lãng  x Lăng Dương

Giới thiệu: Lăng Dương bỏ 500 đồng mua một acc nữ, nào ngờ acc này còn được khuyến mãi thêm một đức lang quân mua-rồi-miễn-trả-lại, tiếc rẻ 500 đồng, Lăng Dương đành chấp nhận người chồng mới này, dấn thân vào kiếp nhân yêu có chồng đầy sóng gió. Hay nói cách khác đây là cuộc sống đầy náo nhiệt và chộn rộn của các chàng sinh viên trong một làng đại học, thích spam trong box Homo***ual của BBS trường ~~~

MỤC LỤC

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 1

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 2

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 3

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 4

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 5

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 6

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 7

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 8

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 9

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 10

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 11

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 12

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 13

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 14

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 15

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 16

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 17

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 18

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 19

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 20

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 21

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 22

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 23

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 24

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 25

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 26

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 27

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 28

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 29

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 30

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 31

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 32

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 33

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 34

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 35

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 36

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 37

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 38

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 39

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 40

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 41

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 42

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 43

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 44

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 45

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 46

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 47

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 48

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 49

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 50

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 51

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 52

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 53

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 54

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 55

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 56

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 57

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 58

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 59

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 60

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 61

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 62

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 63

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 64

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 65

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 66

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 67

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 68

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 69

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 70

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 71

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 72

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 73

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 74

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 75

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 76

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 77

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 78

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 79

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 80

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 81

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 82

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 83

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 84

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 85

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 86

Cám ơn em vẫn mỉm cười – CHƯƠNG 87

SHARE
Previous articleCám ơn em vẫn mỉm cười - CHƯƠNG 87
Next articleChàng minh tinh và thợ săn ảnh - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI