[Chu gia hệ liệt] – Bộ 5 – Niệm mộ

0
17

Tác giả : Nam Chi

Thể loại : Đam mỹ hiện đại, nhất thụ nhất công, trung khuyển mĩ công, ôn nhu thụ, ấm áp, HE.

Pairing : Chu Niệm x Sở Mộ

Edit : Jessie

Văn án: Buổi học toán đầu tiên, Chu Niệm đến muộn, khi chạy vào phòng học liền va phải một người, nghĩ rằng là bạn cùng học, liên tục giải thích, sau đó nghe được giọng nói ôn nhu của đối phương, nhìn lên chỗ ngồi, mới phát hiện vị kia chính là thầy giáo mình.Chu Niệm không tin nhất kiến chung tình, nhưng không thể phủ nhận, ngay từ lần đầu chạm vào ánh mắt của người ấy, hắn liền bị hấp dẫn, không ngừng theo đuổi, rốt uộc, hai người càng ngày càng gần…

MỤC LỤC

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 1

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 2

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 3

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 4

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 5

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 6

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 7

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 8

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 9

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 10

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 11

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 12

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 13

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 14

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 15

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 16

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 17

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 18

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 19

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 20

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 21

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 22

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 23

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 24

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 25

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 26

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 27

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 28

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 29

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 30

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 31

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 32

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 33

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 34

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 35

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 36

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 37

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 38

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 39

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 40

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 41

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 42

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 43

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 44

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 45

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 46

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 47

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 48

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 49

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 50

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 4

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 52

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 53

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 54

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 55

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 56

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 57

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 58

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 59

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 60

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 61

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 62

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 63

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 64

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 65

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 66

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 67

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 68

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 69

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 70

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 71

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 72

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 73

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 74

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 75

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 76

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 77

Chu gia hệ liệt – Niệm Mộ – CHƯƠNG 78

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI