Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa

0
22

Thể loại: Thần quái, thần tiên, ma quái, kinh sợ hiềm nghi

Nhân vật chính: Tôn Chính, Lộ Hà

Phối hợp diễn: Lộ Hiểu Vân, Nghiêm Ương

Cái khác: Bệnh viện, chuyện bí ẩn , chạy trốn

Văn án

Thành thị nào cũng có tội ác cùng chú oán, chúng nó tập hợp lại, và nơi đó được gọi là “huyệt”.

Nếu lỡ bước vào nơi này, không có khả năng hóa giải, chỉ có thể trốn thoát.

Hai người nam nhân bình thường tự nhiên lại rơi vào khu nhà của một bệnh viện, dựa vào đèn pin, một quyển sổđược ghi chép những lần chạy trốn và tìm kiếm manh mối, hiềm nghi có, kinh sợ có, tìm ra lời giải có, ngụy trinh thám có.

Một chút sợ hãi một chút hài hước chỉ có hai nam nhân liếc mắt đưa tình …… là không có.

Mở ra những bí mật được cất giấu, hai nhân vật cùng trốn chạy lâu ngày sinh tình cảm, tác giả vô lực ngăn cản a.

Mục lục

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 1

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 2

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 3

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 4

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 5

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 6

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 7

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 8

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 9

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 10

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 11

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 12

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 13

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 14

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 15

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 16

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 17

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 18

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 19

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 20

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 21

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 22

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 23

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 24

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 25

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 26

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 27

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 28

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 29

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 30

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 31

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 32

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 33

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 34

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 35

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 36

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 37

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 38

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 39

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 40

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 41

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 42

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 43

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 44

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 45

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 46

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 47

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 48

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 49

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 50

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 51

Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – CHƯƠNG 52

SHARE
Previous articleChuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa - CHƯƠNG 52
Next articleDã lang ái cật nộn đậu hủ - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI