Huề thủ hi thủ

0
14

Tác giả : Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn

Thể loại : hiện đại , 1×1 , ôn nhu phúc hắc tổng tài công, bình thường học sinh nghèo thụ, ấm áp, HE

Pairing :  Tả Vân Hi X Khúc Cảnh

Edit: Aoi Gin

Nội dung

Tả Vân Hi- một hắc tổng tài lạnh lùng, cao ngạo

Khúc Cảnh – một học sinh nghèo bình thường khả ái

Tiểu công thấy tiểu thụ nhất kiến chung tình, một người lạnh như vậy , một tên mắc chứng bệnh sạch sẽ như thế, sao lại có vài phần kính trọng với tiểu thụ chứ? ? ?

MỤC LỤC

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 1

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 2

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 3

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 4

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 5

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 6

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 7

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 8

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 9

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 10

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 11

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 12

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 13

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 14

Huề thủ hi thủ – CHƯƠNG 15

SHARE
Previous articleHuề thủ hi thủ - CHƯƠNG 15
Next articleKhoáng thế kim sinh - Tiết tử

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI