Quản gia kí sự lục

0
16

Tác giả: Tiểu trư tước

Edit: Mai Lạc

Văn án:

Quản gia kí sự lục là một truyện được viết theo phong cách hài về một thế giới mà ở đó nam nam có thể kết hôn, truyện xoay quanh hai nhân vật chính là Thần giữ của Lý Hiểu Nhạc và lão bà của hắn – ôn thần Ôn Lương Ngọc. Truyện là tập hợp những câu chuyện nhỏ về những nhân vật có liên quan tới đôi phu thê phối xứng này, từ những nhân vật bình thường nhất đến cao quý nhất, truyện có bi, có hài, có viên mãn hạnh phúc, qua từng câu chuyện, chúng ta cảm nhận được, hãy biết trân trọng những gì trước mắt, có những thứ mất đi không thể vãn hồi, tình yêu là truy cầu mới có hạnh phúc.

Khuyến cáo: cả nhà đừng ăn gì khi đọc chuyện nhé, ta phải lăn ra giường mà cười khi đọc truyện này.

MỤC LỤC

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 1

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 2

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 3

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 4

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 5

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 6

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 7

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 8

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 9

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 10

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 11

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 12

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 14

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 15

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 16

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 17

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 18

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 19

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 20

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 21

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 22

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 23

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 24

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 25

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 26

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 27

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 28

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 29

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 30.1

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 30.2

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 31

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 32

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 33

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 34

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 35

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 36

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 37

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 38

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 39

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 40

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 41

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 42

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 43

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 44

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 45

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 46

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 47

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 48

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 49

Quản gia kí sự lục – CHƯƠNG 50

SHARE
Previous articleQuản gia kí sự lục - CHƯƠNG 50
Next articleQuốc tướng gia thần toán - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI