Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi

0
19

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ấm áp, hài, trung khuyển phúc hắc cường công x ngốc cường thụ, 1×1, HE

Cp: Lê Hiên Vũ x Giang Dương

Văn án

A và em là bạn thân trúc mã với nhau, a là biên tập, e là tác giả chuyên kéo hố, lười biếng muốn chết, ngoài tài viết văn và dễ ở chung ra thì không còn ưu điểm gì khác, anh thích em từ nhỏ, dùng mọi cách để e nhận ra e cũng thích a nhưng e ngây thơ không hiểu, …

Mục Lục

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 1,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 2,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 3,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 4,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 5,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 6,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 7,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 8,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 9,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 10,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 11,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 12,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 13,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 14,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 15,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 16,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 17,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 18,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 19,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 20,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 21,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 22,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 23,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 24,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 25,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 26,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 27,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 28,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 29,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 30,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 31,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 32,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 33,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 34,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 35,

Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi – CHƯƠNG 36 PN1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI