Chiến thất quốc

0
23

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Thể loại: cổ trang, 1×1, tu chân, tiên nhân, cường cường, HE

Edit: Clover (thông qua phần mềm QT và Google)

—————-

VĂN ÁN:

Chiến quốc, Chư Tử, Bách Gia. 

Anh hùng, đế vương, mãnh tướng.

Nồi da nấu thịt, dị tộc tàn sát lẫn nhau.

Ngoài những điều sử sách ghi lại, còn có thêm một vị khách qua đường khác.

Nhân vật chính Hạo Nhiên và Tử Tân tới từ tương lai ba nghìn năm sau.

Để tìm năm món thần khí thất lạc mà trở về thời đại Chiến quốc.

.

Khói lửa lại dấy lên, quần hùng tranh đoạt.

Năm món thần khí đánh mất liệu có thể tụ họp lại hay không? Lịch sử có thể sửa đổi hay không?

MỤC LỤC

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 1 – TRIỆU VƯƠNG TẾ THIÊN

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 2 – OAN GIA NGÕ HẸP

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 3 – HIÊN VIÊN RỜI BAO

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 4 – TUYỆT THẾ THẦN CÔNG

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 5 – HÔN QUÂN GIAN THẦN

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 6 – ĐÊM ĐEN NGĂN ĐỊCH

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 7 – QUÂN TẦN THÁO CHẠY

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 8 – DU HỒN PHÁP THÁNH

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 9 – GƯƠNG CÔN LÔN ● THƯỚC ĐO THỜI GIAN

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 10 – HÀNH TRÌNH THỦ DƯƠNG

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 11 – CỐ NHÂN CHI ĐIỆN

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 12 – PHỤC HI CẦM ● THAO TÚNG NHÂN TÂM

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 13 – TRỞ VỀ HÀM DƯƠNG

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 14 – DỊ NHÂN ỦY THÁC

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 15 – YỂU ĐIỆU THỤC NỮ

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 16 – HỮU BẰNG VIỄN LAI

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 17 – LỪA ĐỜI LẤY TIẾNG

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 18 – TRỜI TRU CHU THẤT

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 19 – CƠ QUAN HẮC HỎA

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 20 – BINH LÂM HÀM DƯƠNG

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 21 – TIẾNG CHUÔNG MŨI KIẾM

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 22 – TIỄN QUÂN THIÊN LÝ

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 23 – DỊ BIẾN Ở CHẤN TRẠCH

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 24 – CHUYỆN XƯA TRÁC LỘC

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 25 – MA THẦN PHỤC SINH

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 26 – MÂU THUẪN NỘI BỘ

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 27 – TỪ PHÚC HÀNG YÊU

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 28 – TAM CÔNG CỬU KHANH

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 29 – LINH BẢO THIÊN TÔN

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 30 – VẠN KIẾM TỀ PHI

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 31 – KHÔNG ĐỘNG ẤN ● NGỌC THẠCH CHI CHƯỚNG

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 32 KẾ BÊN CON THUYỀN ĐẮM

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 33 – SONG HỒN TƯƠNG ĐẤU

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 34 – TRƯỚC ĐIỆN CẦU HOAN

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 35 – HỌA TỪ TRONG NHÀ

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 36 – CỬU VĨ HỒ YÊU

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 37 – QUÁI KHÁCH VIẾNG THĂM

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 38 – CỐ HỮU TƯƠNG PHÙNG

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 39 – THÁI PHÓ NGỐC

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 40 – MẶC GIA DI CHUYỂN

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 41 – NHÀ AI NẤY VỀ

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 42 – TỚI BẮT TA ĐI

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 43 – SƯ ĐỒ TÁI NGỘ

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 44 – PHIÊN NGOẠI:

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 45 – SƯ ĐỒ ĐỒNG ĐƯỜNG

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 46 – TUYỆT THẾ CAO THỦ

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 47 – KINH KHA GIẾT TẦN

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 48 – TRĂM SÔNG ĐỔ VỀ MỘT BIỂN

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 49 – BẠCH HỒNG QUÁN NHẬT

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 50 – DANH HIỆU THỦY HOÀNG

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 51 – CƯỜNG TẦN ĐÔNG LAI

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 52 – THẦN KHÍ CỘNG HƯỞNG

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 53 – NỮ OA THẠCH Ÿ• KHỞI TỬ HỒI SINH

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 54 – THIÊN ĐỊA BIẾN Ÿ• BẤT CHU THĂNG

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 55 – TRÁC LỘC CHIẾN •Ÿ HOÀNG ĐẾ BĂNG

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 56 – HIÊN VIÊN KIẾM •Ÿ HÁM THIÊN UY

Chiến thất quốc – CHƯƠNG 57 – ĐÔNG HOÀNG MẤT Ÿ• TÁI KHAI THIÊN

SHARE
Previous articleChiến thất quốc - CHƯƠNG 57 – ĐÔNG HOÀNG MẤT Ÿ• TÁI KHAI THIÊN
Next articleChức nghiệp thế thân - CHƯƠNG MỘT.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI