[YunJae fanfic] – Cổ trang ma cà rồng

0
19

Author: Aki (babyblue0505)

Disclaimer : Fic là sản phẩm của trí tưởng tượng, các nhân vật đều không có thật. Họ không thuộc về mình, mình chỉ mượn tạm hình mẫu của họ mà thôi.

Length: Long fic

Rating: M

Pairing: Duẫn Tại (YunJae)

Category: cổ trang, siêu nhiên, xuyên không, HE

Summary:

Cho dù có phải trở thành thứ gì đi nữa…

Chỉ cần được ở bên em, tôi đều chấp nhận!

​MỤC LỤC

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 1 XUYÊN KHÔNG​

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 2 TA LÀ…MA CÀ RỒNG​

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 3 HỘI NGỘ​

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 4 GẮN KẾT​

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 5 ÂM MƯU​

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 6 TÁI NGỘ​

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 7 SONG TU​

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 8 TA THẬT ỦY KHUẤT​

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 9 TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU​

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 10 THẨM XƯƠNG MẪN​

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 11 ĐẠI HỒ LY​

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 12 LỌT BẪY

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 13 QUAN HỆ

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 14 CUỒNG NỘ

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 15 QUÁ KHỨ

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 16 CẢM XÚC

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 17 OÁN HẬN …THÔNG THIÊN

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 18 TÁNG TÂM

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 19

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 20

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 21

Cổ trang ma cà rồng – CHƯƠNG 22

SHARE
Previous articleCổ trang ma cà rồng - CHƯƠNG 22
Next articleCó từng nghĩ đến yêu - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI