Cự tinh chi danh khí lô đỉnh

0
157

Thể loại: Hiện đại, Giới giải trí, cường thế ái thê trung khuyển công x ôn nhuận nội mị minh tinh thụ, cưới trước sau yêu, hôn nhân hợp đồng, sinh tử, 1×1, HE

Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết

Edit & beta: NHI

Văn án

Tiểu minh tinh hạng ba Lạc Khâu Bạch phải lập gia đình, nghe nói đối phương là siêu cấp đại kim chủ, giàu có, trừ bỏ bị bất lực ra thì không có bất kỳ khuyết điểm nào.

Hắn si tình ảnh đế nhiều năm chỉ để đổi lại một câu chia tay dứt khoát, không giải thích không gì cả.

Nhưng không ai có thể nghĩ đến đại kim chủ thế lại là người có mắc một căn bệnh sống được không tới 30 tuổi, đã vậy còn phải chuẩn bị kết hôn.

Đương nhiên chuyện quan trọng không phải là chuyện này, đại kim chủ bị bệnh chữa hoài không khỏi phải kết hôn với một người có ‘lô đỉnh’.

Đây là một câu chuyện kết hôn trước yêu sau

Giới giải trí, quy tắc ngầm, có bánh bao.

Cụ thể ‘lô đỉnh’ như thế nào thì các bạn đọc truyện sẽ biết rõ hơn.

Trong truyện, mình sẽ chia cách xưng hô:

Hắn: Lạc Khâu Bạch

Y: Kỳ Phong

Hắn ta: Mạnh Lương Thần

MỤC LỤC

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 1

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 2

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 3

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 4

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 5

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 6

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 7

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 8

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 9

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 10

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 11

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 12

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 13

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 14

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 15

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 16

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 17

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 18

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 19

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 20

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 21

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 22

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 23

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 24

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 25

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 26

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 27

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 28

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 29+30

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 31

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 32

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 33

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 34

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 35

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 36

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 37

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 38

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 39

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 40

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 41

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 42

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 43

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 44

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 45

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 46

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 47

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 48

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 49

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 50

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 51

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 52

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 53

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 54

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 55

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 56

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 57

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 58

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 59

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 60

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 61

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 62

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 63

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 64

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 65

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 66

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 67

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 68

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 69

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 70

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 71

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 72

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 73

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 74

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 75

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 76

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 77

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 78

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 79

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 80

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 81

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 82

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 83

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 84

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 85

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 86

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 87

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 88

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 89

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 90

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 91

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 92

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 93

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 94

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 95

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 96

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 97

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 98

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 99 PHIÊN NGOẠI NHỊ BÁNH BAO + HÀN CHIÊU X DIỆP THỪA 1(GIA TĂNG PHIÊN NGOẠI)

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 100 PHIÊN NGOẠI HÀN CHIÊU X DIỆP THỪA. 0-2

Cự tinh chi danh khí lô đỉnh – CHƯƠNG 101 PHIÊN NGOẠI HÀN CHIÊU X DIỆP THỪA. 0-3

SHARE
Previous articleCự tinh chi danh khí lô đỉnh - CHƯƠNG 101 PHIÊN NGOẠI HÀN CHIÊU X DIỆP THỪA. 0-3
Next articleCự tinh tri ngã tâm - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI