Cúc đãng

0
33

Tác giả: Lâm Quải Nhi

Thể loại: đa công, sinh tử, SM, biến thái, huynh đệ, tenta(a hèm, thể loại này trong hentai có nghĩa là… xxx với quái vật đấy TT.TT), rape, H, cổ trang, HE

Nhân vật chính:

+ công (chính thui nha, anh này có tới…. 115 anh công TT.TT): Dương Cự (hoàng hậu); Cúc Kình, Cúc Hoằng, Cúc Anh, Cúc Nhị(4 vị quân)

+thụ: Cúc Hoa( hoàng thượng)

Tình trạng bản gốc: hoàn 10 chương

Văn án

Ừm, nói sao nhỉ, tớ phải nói bộ này cực kỳ biến thái =.=, anh thụ là thái tử bị thất lạc, dc anh hoàng tử cả triệu về để làm vua, nhưng khi làm vua thì ẻm mới vỡ lẽ ra cái nước này đúng biến thái, đến ngay cả lúc chầu triều cũng bị ngọc dương xuyên cho đến khi hết chầu, rồi mấy tấu chương thì bỏ vô trong cái ống trúc bằng đầu nhét vào cúc huyệt TT.TT. Chưa, ẻm mỗi đêm đều phải có 1 anh hầu hạ, phải sanh cho mỗi anh ít nhất 1 đứa con, mà cung phi trong hậu cung của ảnh tới… 115 anh, chưa kể đến anh hậu dc quyền có với anh nhiều hơn 1 đứa TT.TT. Ảnh 1 tháng mang thai là sanh con nên đăng cơ 1 năm ảnh sanh tổng cộng 10 đứa. Đi ra chiến trường gặp anh hậu là hoàng đế nước xâm lăng bị ảnh mần xong ảnh chấp nhận về làm hậu, sáp nhập 2 nước lại cho anh thụ làm đế nhưng bù lại trong 2 tháng đi xuất chinh anh thụ sanh tổng cộng 7 đứa TT.TT (trong đó sanh 1 lần 6 đứa). Hic, kể cả lúc sanh cũng dùng phương thức…. tự xử để lúc lên đến đỉnh đứa nhóc lòi ra =)). Nói chung, truyện này biến thái cục kỳ!

Mục Lục

Cúc đãng – CHƯƠNG 1 NAM NHI QUỐC

Cúc đãng – CHƯƠNG 2 LỄ TRƯỞNG THÀNH

Cúc đãng – CHƯƠNG 3 CÓ THAI

Cúc đãng – CHƯƠNG 4 LOẠN LUÂN

Cúc đãng – CHƯƠNG 5 ĐĂNG CƠ ĐẠI ĐIỂN

Cúc đãng – CHƯƠNG 6 VÀO TRIỀU

Cúc đãng – CHƯƠNG 7 NGỰ THƯ PHÒNG

Cúc đãng – CHƯƠNG 8 NGỰ GIÁ THÂN CHINH

Cúc đãng – CHƯƠNG 9 MĨ NAM TẮM 

Cúc đãng – CHƯƠNG 10 CAO SẢN ĐỀN NỢ NƯỚC

SHARE
Previous articleCúc đãng - CHƯƠNG 10 CAO SẢN ĐỀN NỢ NƯỚC
Next articleCưng chiều - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI