Đại giá quý phi

0
15

Tác giả: Nãi Chủy Ma Quỷ Ngư

Thể loại: Đam mỹ cổ trang, nhất công nhất thụ, cường công ôn nhuận thụ, thanh thủy văn, HE

Edit: Xuân Miên

Văn án:

Vì hạnh phúc của tỷ tỷ, y đã thay tỷ gả vào trong hoàng cung đại viện.

Vốn tưởng rằng miễn là y thấp giọng, hoàng đế sẽ không phải chú ý đến y, chờ thời cơ chín muồi rồi y có thể kim thiền thoát xác.

Ai ngờ, hoàng đế này không chỉ hàng đêm tìm y,

ngay cả ban ngày sau khi lâm triều cũng đeo dính ở nơi này của y.

Đây rốt cuộc là vì sao a?

Là hắn phát hiện được điều gì đó hay là đang dò xét cái gì?

Bằng không hậu cung ba nghìn,

Vì sao chỉ mỗi mình mình không chớp mắt đã vừa ý hắn?

.

Phi tử này của hắn thực ~ đặc biệt,

Kẻ khác luôn chỉ mong sao được sủng ái của hắn,

Nàng lại lúc nào cũng đưa trẫm hướng ngoài cửa mà đẩy,

Là mị lực của hắn giảm xuống sao?

Hay là nàng trong lòng đã có kẻ khác?

Trời ạ! Nguyên lai ~ cũng không phải!

.

“Ngươi – Lí Tĩnh Lam! Lấy giả tráo thật, khi quân phạm thượng! Tội tru di cửu tộc! Người đâu! Đem Lí thị một nhà nhốt vào thiên lao, tra vấn xong trảm! Lí Tĩnh Lam, ngươi có gì muốn nói không?”

“Tội nhận không lời nào để nói, nhưng thỉnh Hoàng Thượng niệm tình gia phụ vì nước dốc sức nhiều năm, tha cho người và mẫu thân một mạng.”

“Mạng mình cũng không giữ được, còn muốn vì kẻ khác cầu xin sao? Được! Trẫm ưng thuận ngươi!”

Trẫm nghĩ, trẫm vì cái gì phải đáp ứng y? Nhưng bất giác lại như vậy mà đáp ứng.

Trẫm nghĩ, trẫm không rõ, đau xót tận đáy lòng kia vì sao mà đến?

Trẫn nghĩ, trẫm… nhớ y…

MỤC LỤC

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 1: ĐỔ CHÚ

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 2 + 3

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 4: HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO (THƯỢNG)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 5: HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO (HẠ)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 6: SƠ NGỘ THÁI HẬU

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 7: ĐỒNG DU THƯỞNG HOA

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 8: QUÂN VI HỒNG NHAN BẤT TẢO TRIỀU (THƯỢNG)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 9: QUÂN VI HỒNG NHAN BẤT TẢO TRIỀU (TRUNG)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 10: QUÂN VI HỒNG NHAN BẤT TẢO TRIỀU (HẠ)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 11: QUỲNH NGỌC CÔNG CHÚA

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 12: BA ĐÀO ÁM DUNG

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 13: THỊ TẨM

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 14: XUẤT CUNG (THƯỢNG)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 15: XUẤT CUNG (HẠ)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 16: KHIÊM VƯƠNG GIA

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 17: THẤT THÂN (THƯỢNG)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 18: THẤT THÂN (HẠ)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 19: PHÂN LIỆT

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 20: HỘI HỮU (THƯỢNG)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 21: HỘI HỮU (HẠ)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 22: HỌA HỀ? PHÚC HỀ?

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 23: VƯƠNG GIA ĐÍCH MỤC ĐÍCH?

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 24: KHIÊM VƯƠNG LAI PHÓNG (THƯỢNG)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 25: KHIÊM VƯƠNG LAI PHÓNG (HẠ)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 26: TƯƠNG TƯ KHỔ

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 27: CẢI BIẾN

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 28: TỨ NHÂN ĐỒNG TRÁC

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 29: NHẬP TRIỀU VI QUAN

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 30: PHONG QUAN GIA TƯỚC

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 31: Ý NGOẠI ĐÍCH LAI KHÁCH

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 32: HỈ DỮ BI

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 33: ÁI

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 34: TRẦM TRỌNG

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 35: LOẠN

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 36: THỌ YẾN

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 37: PHÁ TOÁI

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 38: TỘI

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 39: DU NHAI

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 40: ĐÀO PHẠM

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 41: TÁI ĐỘ NHẬP NGỤC

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 42: THÍCH PHÓNG

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 43: HỒI CUNG

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 44: CẦU TRỢ

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 45 BỐI BẠN

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 46: SINH DỮ TỬ

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 47: THÂN THẾ

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 48: NGUYỆT HÒA TĨNH (THƯỢNG)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 49: NGUYỆT HÒA TĨNH (HẠ)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 50: VƯƠNG TỬ HỒI QUỐC

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 51: SINH PHỤ

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 52: ĐẬU HOA (THƯỢNG)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 53: ĐẬU HOA (HẠ)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 54: TUYẾT, QUY LAI

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 55: THÀNH THÂN?

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 56: Ý NGOẠI ĐÍCH LAI KHÁCH

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 57: NGHI LAN VIỆN (THƯỢNG)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 58: NGHI LAN VIỆN (HẠ)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 59: TẬT ĐỐ

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 60: VÔ ĐỀ

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 61: TỐI HẬU ĐÍCH KIẾN DIỆN

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 62: ĐÀO LI (THƯỢNG)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 63: ĐÀO LI (HẠ)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 64: VONG (THƯỢNG)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 65: VONG (HẠ)

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 66: DỊCH CHỦ

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 67: THẤT TUNG

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 68: TÁI THỨ TƯƠNG ỦNG

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 69: GIÁ

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 70: VĨ CHƯƠNG

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 71 PN1

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 72 PN2

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 73 PN3

Đại giá quý phi – CHƯƠNG 74 PN4

SHARE
Previous articleĐại giá quý phi - CHƯƠNG 74 PN4
Next articleĐại gia - CHƯƠNG 1: VẬN ĐEN ĐỦI.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI