Đổ thạch sư

0
18

Tác giả: Vị Huyền Cơ

Thể loại: dị thế đại lục, thú nhân, điền chủng, xuyên qua thời không dị năng, bá đạo, 1×1, HE

Nhân vật chính: Bạch Tử Thạch x Vincent • Karen • Garcia

Edit: natsu

Văn án:

Bạch Tử Thạch từ nhỏ đối với phỉ thúy đã có lực cảm ứng khác thường,

Nhân duyên tế hội, cậu tới một nơi có trình độ khoa học kỹ thuật tương đương địa cầu.

Tinh cầu này không có nữ giới, chỉ có thú nhân có khả năng biến thân cùng á thú nhân không có khả năng biến thân.

Thú nhân bảo vệ gia viên, cũng dựa vào bảo thạch tiến hóa, mà trong đó năng lượng lớn nhất chính là bảo thạch phỉ thúy.

Điều này khiến cho Bác Nhã đại lục sinh ra một loại chức nghiệp tôn quý — đổ thạch sư !

MỤC LỤC

 

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 1: TƯ LIỆU VỀ PHỈ THÚY

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 2 : TƯ LIỆU VỀ ĐỔ THẠCH

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 3 HOÀI BÍCH

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 4 THÚ NHÂN TINH CẦU

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 5 GIÁO DỤC KIẾN THỨC THÔNG THƯỜNG CỦA THÚ NHÂN TINH CẦU

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 6 VINCENT

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 7 NHỮNG ĐIỀU VỀ ĐỔ THẠCH

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 8 ĐỔ THẠCH SƯ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 9 LẦN ĐẦU ĐỔ THẠCH

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 10. VINCENT CÙNG OWEN

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 11. QUY CỦ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 12. TẢNG ĐÁ ĐỔ SỤP

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 13. ĐẠI TRƯỚNG

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 14. LAM PHỈ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 15, ĐỔ THẠCH CHIẾN

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 16. BẤT THỐI LUI

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 17 CUỘC SỐNG CHÂN THỰC

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 18 VINCENT = HỆ CHỮA TRỊ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 19 THỦ VỌNG GIẢ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 20 NHANH LỚN LÊN

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 21 LẦN ĐẦU TIÊN HÔN

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 22 CẬU ẤY LÀ CỦA TA

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 23 KẾ HOẠCH DỤ DỖ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 24 ĐÂY TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI TỎ TÌNH

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 25 CẠM BẪY CỦA VINCENT

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 26 LY KHAI

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 27 ÔN NHU CỦA VINCENT

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 28 QUẶNG SƠ ĐẠI LÃO KHANH

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 29 CẦU HÔN

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 30 THÚ HÌNH CỦA VINCENT

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 31, ENDYMI

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 32 MAO LIÊU KHÔNG XÁC ĐỊNH

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 33 BÀI VIẾT ĐẦU TIÊN HÔM NAY

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 34 ÁI MỘ CỦA ENDYMI

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 35 QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠCH

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 36 NHẬP HỌC

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 37 ĐÁ MAY MẮN

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 38 THỦY TINH CHỦNG

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 39 BÀI VIẾT NGÀY 1 THÁNG 7

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 40 LẦN NÀY LÀ THẬT SỰ GIẢI KHAI

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 41

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 42 CHỖ ĐÓ . . . VỐN LIẾNG HÙNG VĨ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 43 KIẾM CỚ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 44 HÔN

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 45 XÁC ĐỊNH QUAN HỆ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 46 VŨ HỘI

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 47

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 48 KHIÊU CHIẾN

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 49 ĐỔ THẠCH CHIẾN (1)

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 50 ĐỔ THẠCH CHIẾN ( 2 )

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 51 ĐỔ THẠCH CHIẾN ( 3)

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 52 ĐỔ THẠCH CHIẾN ( 4 )

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 53 ĐỔ THẠCH CHIẾN ( HOÀN )

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 54 ĐƯỢC THU LÀM ĐỒ ĐỆ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 55 TỈNH NGỘ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 56 TUỔI THỌ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 57 【 LÀM 】 CÁI GÌ ĐÂY?

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 58 R-RATING VÀ KHU MỎ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 59 CHỌN LỰA

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 60

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 61 TƯ THÁI TUYỆT THẾ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 62 LADOPA GAOLING

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 63 CÙNG TẶNG NHAU

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 64 KHÔNG ĂN CHAY

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 65 MẬT Y VÀ KỲ SÁT HẠCH ĐỔ THẠCH SƯ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 66 KỲ SÁT HẠCH ĐỔ THẠCH SƯ BẮT ĐẦU

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 67 PHẦN THI THỰC TIỄN

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 68 DANH TIẾNG ĐƯỢC LAN RỘNG

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 69 GIẢI SỤP

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 70 ĐỔ THẠCH SƯ HỌC ĐỒ CẤP 1

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 71 KẾ HOẠCH MẬT Y

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 72 VÔ ĐỀ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 73 TÌNH ĐỊCH LỘ DIỆN

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 74 GẶP MẶT

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 75 ĐẠI HỘI ĐỔ THẠCH BẮT ĐẦU

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 76 MAO LIÊU KHÔNG MUA NỔI

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 77 ĐỔ TRƯỚNG

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 78 KỲ DỊ!

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 79 QUYẾT ĐỊNH CỦA MUSTAFA

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 80 ĐẤU GIÁ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 81 MẶC PHỈ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 82 GẶP GIA TRƯỞNG

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 83

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 84 UNG DUNG THOẢI MÁI

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 85 THỔ LỘ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 86 KHÔNG PHẢI ĂN CHAY

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 87 SOUSA KAREN GARCIA

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 88 TRANH LUẬN DANH HIỆU ‘ĐỔ THẠCH SƯ’

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 89 KHÓ KHĂN

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 90 BẠCH TỬ THẠCH = TÊN NGỐC?

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 91 THẮNG LỢI!

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 92 NHÂN VẬT CHÍNH XUẤT HIỆN

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 93 TƯƠNG LAI CỦA Á THÀNH

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 94 R CÁC BẠN HIỂU MÀ

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 95 NÓNG HỪNG HỰC

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 96 CHỖ TUYỆT DIỆU CỦA CĂN PHÒNG

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 97 BÍ MẬT KHÓ NÓI

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 98 PHÁT HIỆN NGOÀI Ý MUỐN

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 99 NGHĨA VỤ XEM THẠCH

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 100 BỊ NHẬN RA

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 101 TÌM ĐƯỢC MỎ PHỈ THÚY

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 102 KHẾ ƯỚC

Đổ thạch sư – CHƯƠNG 103 PN1 TÂN HÔN

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI