Đông tây

0
18

Tác giả: Triêu Vụ Vân Tịch

Thể loại: đoản văn, hiện đại,nhất thụ nhất công,nhẹ nhàng, HE

Tình trạng: hoàn

Edit: Thủy Tĩnh Các (với sự trợ giúp của QT ca ca)

Giản giới: một anh cảnh sát  làm cách nào đem người mình thích giữ chặt trong lòng. Một câu chuyện giản dị thường ngày!

Quên đi, nói không rõ ràng, ngay đây, vẫn là mời mọi người tự xem truyện…

MỤC LỤC

Đông tây – CHƯƠNG 1

Đông tây – CHƯƠNG 2

Đông tây – CHƯƠNG 3

Đông tây – CHƯƠNG 4

Đông tây – CHƯƠNG 5

Đông tây – CHƯƠNG 6

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI