Biến thái

0
41

Tác giả: Quỷ sách.

Thể loại: hiện đại, kinh tủng huyền nghi, biến thái công x cường thụ, 1×1, HE.

Số chương: 71

P/s: ngụy ám hắc, cẩu huyết Tiểu Bạch, lôi giả thận nhập.

Nội dung nhãn: ngược luyến tình thâm kinh tủng huyền nghi


 

CHƯƠNG 1: BỊ THEO DÕI

CHƯƠNG 2: LÀ AI?

CHƯƠNG 3: ĐÓ LÀ MỘT TRÒ CHƠI

CHƯƠNG 4: BIẾN THÁI NHIỆM VỤ

CHƯƠNG 5: LÀM HAY KHÔNG LÀM?

CHƯƠNG 6: TRỪNG PHẠT.

CHƯƠNG 7: NHIỆM VỤ THỨ HAI.

CHƯƠNG 8: SIN

CHƯƠNG 9: TIẾN HÀNH NHIỆM VỤ THỨ 2

CHƯƠNG 10: CÁI GÌ THẾ ĐẠO

CHƯƠNG 11: THẦM MẾN KHÔNG NHẤT ĐỊNH LÀ TỐT ĐẸP

CHƯƠNG 12: HÀNH ĐỘNG

CHƯƠNG 13: VẪN CHƯA XONG

CHƯƠNG 14: TẦNG HẦM NGẦM.

CHƯƠNG 15: XUNG ĐỘT.

CHƯƠNG 16: THẨM LÃO GIA.

CHƯƠNG 17: THẲNG THẮN.

CHƯƠNG 18: LỰA CHỌN NHƯ THẾ NÀO?

CHƯƠNG 19: NHIỆM VỤ THỨ BA HOÀN THÀNH.

CHƯƠNG 20: MƯỜI MỘT TUYỂN NHẤT.

CHƯƠNG 21: CÙNG QUÂN ĐỒNG NHẠC…

CHƯƠNG 22: PHẤN TI…

CHƯƠNG 23: AI LÀ SIN?

CHƯƠNG 24: ĐẠP MỘT CƯỚC.

CHƯƠNG 25: QUYẾT ĐẤU ĐI THIẾU NIÊN.

CHƯƠNG 26:TÔI THẮNG, EM THUỘC VỀ TÔI.

CHƯƠNG 27: NHIỆT TÌNH LÀM CÀN.

CHƯƠNG 28: KHIẾN NGƯỜI CHÁN GHÉT.

CHƯƠNG 29: CON ĐƯỜNG LƯU MANH.

CHƯƠNG 30: RẤT THIỂM.

CHƯƠNG 31: ĐEM BÁN CHÍNH MÌNH.

CHƯƠNG 32: BÁN CHO Y KHÔNG BẰNG BÁN CHO TÔI.

CHƯƠNG 33: GIAO DỊCH NGẦM.

CHƯƠNG 34: DỤC VỌNG NGHỈ NGƠI.

CHƯƠNG 35: DỤC VỌNG VĨNH VIỄN KHÔNG NGHỈ.

CHƯƠNG 36: DÙ TRÁNH VẪN TRÁNH KHÔNG THOÁT.

CHƯƠNG 37: DÙ TRÁNH VẪN TRÁNH KHÔNG THOÁT (2)

CHƯƠNG 38: CUỘC SỐNG LÀ TẤT NHIÊN.

CHƯƠNG 39: ANH ĐỔI HAY KHÔNG ĐỔI?

CHƯƠNG 40: THẾ THÂN VẪN LÀ THẾ THÂN.

CHƯƠNG 41: QUÁ KHỨ CỦA NGƯỜI NÀY.

CHƯƠNG 42: TIẾN HÀNH TRỪNG PHẠT.

CHƯƠNG 43: VÉN MÀN SÂN KHẤU.

CHƯƠNG 44: BƯỚC ĐẦU TIÊN.

CHƯƠNG 45: “NHÀ” BIẾN THÁI.

CHƯƠNG 46: ĐẾN ĐÂY ĐI THÂN ÁI.

CHƯƠNG 47: CÙNG NGẮM TRĂNG.

CHƯƠNG 48: MUỐN ĐÁNH MỘT HỒI.

CHƯƠNG 49: HÔN.

CHƯƠNG 50: QUÊN

CHƯƠNG 51: CẠM BẪY.

CHƯƠNG 52: GIẤY GHI NHỚ HÉ LỘ.

CHƯƠNG 53: ĐÔNG THÀNH…

CHƯƠNG 54: TAM HỢP.

CHƯƠNG 55: XEM KỊCH VUI.

CHƯƠNG 56: VỪA LÀM VỪA XEM.

CHƯƠNG 57: TỈNH LẠI.

CHƯƠNG 58: GÕ CỬA.

CHƯƠNG 59: THỜI CƠ.

CHƯƠNG 60: ĐƯA CHI SAU ĐẦU.

CHƯƠNG 61: KHÔNG TIÊU ĐỀ.

CHƯƠNG 62: KHÔNG TIÊU ĐỀ.

CHƯƠNG 63: KHÔNG TIÊU ĐỀ.

CHƯƠNG 64: SÁT KHÍ.

CHƯƠNG 65: SÁT KHÍ 2

CHƯƠNG 66: CHUYỆN CŨ.

CHƯƠNG 67: TRÒ CHƠI.

CHƯƠNG 68: VỀ SAU.

CHƯƠNG 69: VỀ SAU…

CHƯƠNG 70: VỀ SAU…

CHƯƠNG 71: CUỐI CÙNG…

 

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI