[Ái thần ái tác quái hệ liệt] – Bộ 6 – Hỏa bạo tình nhân (Người tình nóng tính)

0
18

《Người tình nóng tính》 Ái thần ái tác quái hệ liệt

Bộ 6 – Hỏa Bạo Tình Nhân

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Nhất thụ nhất công, cổ trang, phúc hắc công, cường thụ, HE

Editor: Thủy Linh Long, Black Dragon

Beta-reader: Lynn, Chunee

Nguồn: truonglaccung.wordpress.com


 

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

 

SHARE
Previous articleHỏa bạo tình nhân - CHƯƠNG 10
Next articleHóa nan thức - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI