Ngũ hành online

0
20
Tác giả: Luyến Trần
 Beta: Ellie + HaYu (6 chương đầu)
 Edit: Ellie
 Thể loại: Võng du đam mỹ
 :Couples chính: Lăng Chí Lân + Đề Á Tư (Elias Á Tư)
Lăng Phong Lân + Uy Liêm Kiều Trì (William George)
Phương Diệc Văn + Lăng Khải Lân
Nhượng Kiều Trì (Nhuong George) + Lạc Hải

 

CHƯƠNG 1 (Phần thượng)

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24 + CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

GIỚI THIỆU VẮN TẮT NHÂN VẬT

CHƯƠNG 27 + 28

VĨ THANH


TIẾT TỬ (Phần hạ)

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3 + 4

CHƯƠNG 5 + 6

CHƯƠNG 7 + 8

CHƯƠNG 9 + 10

CHƯƠNG 11 + 12

CHƯƠNG 13 + 14

CHƯƠNG 15 + 16

CHƯƠNG 17 + 18

CHƯƠNG 19 + 20

CHƯƠNG 21 + 22

CHƯƠNG 23 + 24

CHƯƠNG 25 — 26

VĨ THANH

 

SHARE
Previous articleNgũ hành online - [NGŨ HÀNH 2] CHƯƠNG 27 VĨ THANH
Next articleCấm ái chi tương sủng - CHƯƠNG 1: MÀN TRỌNG SINH XUI XẺO

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI