Hỗn trướng từ đâu đến?

0
16

Hỗn trướng từ đâu đến

Tác giả: Khổ Tố

Thể loại: kỳ huyễn, hài hước, thỏ tử công x bạch hổ thụ, mỹ cường, vô sỉ phúc hắc công x táo bạo biệt nữu thụ 1×1, HE

Trans: QT sư tổ, Google sư phụ~~~

Share: Vnsharing – Kinzie

Tự xữ: Bội Bội

Tình trạng bản gốc : hoàn.

Nội dung sơ lược: Em Hổ với anh Thỏ là huynh đệ kết nghĩa nhưng mà anh Thỏ =))) lại yêu yêm Hổ. Em Hổ muốn lấy vợ nên anh cua sạch gái em định lấy làm vợ =))) nên em bị thù anh, cơ mà khi em sắp thành công rồi thì anh lại…giở chiêu mới =)))))))

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 1

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 2

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 3

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 4

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 5

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 6

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 7

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 8

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 9

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 10

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 11

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 12

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 13

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 14

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 15

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 16

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 17

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 18

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 19

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 20

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 21

Hỗn trướng từ đâu đến – CHƯƠNG 22

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI