Trà hương mãn tinh không

0
16

TRÀ HƯƠNG MÃN TINH KHÔNG (HOÀN) | ๖ۣۜMeolonelyღ

Tác giả: Ngốc Đề Hoan Nhan

Giới thiệu+raw+QT: dithanbangdanilam.wordpress.com

Thể loại: Tương lai, trọng sinh, 1×1, cường cường, chủ thụ, tùy thân không gian.

Trans: qt

Edit: meolonly

Beta: 123anhanh

CHÚ Ý: Truyện này bối cảnh tương lai lại có vua, hoàng tử, mình không biết chọn xưng hô thế nào cho thích hợp lại thống nhất nên mình thấy chỗ nào hợp để cái gì thì mình để cái đó. Vì vậy truyện này xưng hô mẹ, mẫu thân, mụ mụ, phụ thân, thúc thúc,.. lung tung, ai cảm thấy khó chịu thì không nên đọc nhé.

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 1: THIÊN TAI NHÂN HỌA

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 2: SỐNG LẠI TRONG TINH TẾ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 3: MỘT CHÚT PHẢN KÍCH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 4: THÁI ĐỘ QUỶ DỊ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 5: PHÁT HIỆN MỚI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 6: THỜI CƠ CỦA NGƯỜI KHẾ ƯỚC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 7: NGUY CƠ ẨN NÚP

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 8: TRÀ SƠN KHÔNG GIAN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 9: RA NGOÀI BỊ TẬP KÍCH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 10: TIỆM THUỐC CHẶN ĐƯỜNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 11: NGƯỜI NÓI LỜI ÁC ĐỘC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 12: NGHIỆP ĐOÀN NGƯỜI KHẾ ƯỚC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 13: NGUY CƠ BẠI LỘ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 14: ĐẶC SẢN TRÁI ĐẤT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 15: GẶP ĐẠI HOÀNG TỬ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 16: ĐI TỚI NGUYÊN TRẠCH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 17: LẦN ĐẦU TRAO ĐỔI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 18: XUỐNG TAY PHẢI NHANH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 19: TRAO ĐỔI THỎA ĐÁNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 20: MỘT PHẦN LỄ VẬT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 21: NGUYÊN SOÁI UY VŨ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 22: TIẾN THỐI LƯỠNG NAN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 23: MỘT CHÚT ĐÙN ĐẨY NHO NHỎ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 24: SÓNG NGẦM BẮT ĐẦU KHỞI ĐỘNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 25: CÔ DÂU CHÚ RỂ XÍCH MÍCH ẦM Ĩ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 26: TRỞ MẶT THÀNH THÙ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 27: KHÔNG BẰNG THÀNH TOÀN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 28: CÔNG KHAI KÝ KHẾ ƯỚC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 29: NGUYÊN TRẠCH PHONG BA.

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 30: TÂM TƯ LÃO TỔ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 31: NGOÀI Ý MUỐN BỊ THƯƠNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 32: TIN TỨC CỦA NGƯỜI NHÀ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 33: QUÁ KHỨ KẾT THÚC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 34: ĐỒNG LOẠI XUẤT HIỆN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 35: GIAO PHÓ TÍN NHIỆM

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 36: TINH THẦN KHAI THÔNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 37: SAU KHI TẬP KÍCH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 38: BÍ MẬT NHIỀU LẮM

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 39: TIN TỨC TRUYỀN RA NGOÀI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 40: QUAY VỀ QUÂN BỘ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 41: THÁO GỠ MÙ MỊT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 42: MỘT CHÚT HƯỚNG DẪN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 43: ĐI TỚI NGHIỆP ĐOÀN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 44: ĐĂNG KÝ KÝ KHẾ ƯỚC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 45: PHƯƠNG HƯỚNG CHỨC NGHIỆP

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 46: NGHIỆP ĐOÀN THĂM HỎI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 47: TÁCH KHỎI ĐOẠN GIA

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 48: NUÔI DƯỠNG TINH THẦN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 49: VẤN ĐỀ BẦU BẠN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 50: BỊ BÁN ĐỨNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 51: ĐỔI KÝ TÚC XÁ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 52: HIẾM KHI ĐƯỢC CHƠI ĐÙA VUI VẺ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 53: CHUẨN BỊ BÁNH KẸO

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 54: TỰ MÌNH BẢO HỘ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 55: CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC NHẤT ĐỊNH PHẢI TRANH ĐOẠT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 56: THÍ NGHIỆM NHO NHỎ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 57: THỜI CƠ THUẬN LỢI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 58: CHỖ DỰA MỎNG MANH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 59: MỘT HỒI QUAY VỀ 絶 (QT ĐỂ THẾ, KHÔNG BIẾT LÀ CHỮ GÌ)

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 60: AI MAY MẮN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 61: VƯƠNG HẬU A TOA

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 62: TÌM LỄ VẬT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 63: BẠI LỘ KHÔNG GIAN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 64: KHÁC THƯỜNG NHO NHỎ                                     

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 65: CHẾ TẠO CƠ GIÁP

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 66: SỞ HOA XUẤT HIỆN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 67: TRANH LUẬN Ở CỬA TRƯỜNG HỌC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 68: TIN TỨC VỀ TRÁI ĐẤT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 69: PHÁT HIỆN NGOÀI Ý MUỐN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 70: LẦN ĐẦU TÁCH RA

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 71: ÂM MƯU BAN ĐẦU XUẤT HIỆN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 72: ĐẤU TRANH GAY GẮT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 73: BẢO VỆ MIỄN PHÍ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 74: TRƯỚC LÚC TRỞ VỀ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 75: XA CÁCH GẶP LẠI                                                  

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 76: THAM GIA HÔN LỄ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 77: TÂM TƯ MƠ HỒ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 78: TÍNH TOÁN CỦA THỊNH TRẠCH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 79: CẦU VIỆN XẢY RA CHUYỆN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 80: BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 81: BẼ MẶT TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 82: GẶP GỠ TRƯỚC KHI ĐI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 83: LIÊN TIẾP NGOÀI Ý MUỐN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 84: TÂM SỰ CỦA THỊNH TRẠCH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 85: BẤT TRẮC NƠI TRÙNG ĐỘNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 86: HỢP TÁC CÙNG CHIẾN ĐẤU

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 87: NGÀY GẶP LẠI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 88: THÂN PHẬN THẬT SỰ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 89: THÂN NHÂN NHẬN THỨC NHAU

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 90: LỄ VẬT NHẮC NHỞ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 91: XÁC ĐỊNH QUAN HỆ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 92: DI THÚ THỨC TỈNH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 93: KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 94: GẶP LẠI Ở NGHĨA TRANG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 95: CHUẨN BỊ RỜI ĐI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 96: PHÁT HIỆN MỚI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 97: TUÂN THEO CHỈ DẪN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 98: TRƯỚC YẾN HỘI THĂNG CẤP                                 

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 99: TÂM TƯ KHÁC THƯỜNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 100: KHIÊU CHIẾN GIỮA NGƯỜI KHẾ ƯỚC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 101: SAU KHI BẠI LỘ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 102: SAU YẾN HỘI CUNG ĐÌNH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 103: THIÊN PHÚ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 104: SINH Ý TỚI CỬA

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 105: LÀM RA TRÀ RƯỢU

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 106: CÓ THAI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 107: ÔNG NÓI GÀ BÀ NÓI VỊT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 108: SẮP ĐI XA

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 109: THAM DỰ ĐẤU GIÁ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 110: ĐỊCH TẬP KÍCH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 111: KHÔNG CÓ Ý TỐT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 112: TRỪU TI BÁC KIỂN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 113: TRỒI LÊN MẶT NƯỚC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 114: QUAN SÁT CUỘC CHIẾN TỪ XA

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 115: MÀNH CHỈ TREO CHUÔNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 116: XẾP VÀO QUÂN NHU

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 117: GẶP LẠI Ở HOÀNG CUNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 118: KINH HỈ KINH HÁCH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 119: TRÀ RƯỢU THỨC TỈNH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 120: XÁC ĐỊNH HÔN ƯỚC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 121: CHỦ NHÂN PHÙ ĐIÊU

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 122: DUNG THU KÝ KHẾ ƯỚC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 123: ĐƯA LÊN CỬA

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 124: TIN TỨC VỀ CẤP 10

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 125: PHỦ CÔNG TƯỚC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 126: LỄ VẬT KẾT HÔN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 127: TRẠCH MĨ VƯƠNG TỬ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 128: HIỂU BIẾT TRONG YẾN HỘI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 129: ĐI TỚI ĐẤT PHONG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 130: CẦU TRỢ NGOÀI Ý MUỐN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 131: KẾ HOẠCH CỦA LAM TƯ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 132: CÁI GỌI LÀ HÔN ƯỚC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 133: GIAO DỊCH DỊ THÚ                                   

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 134: TRỞ LẠI HOÀNG CUNG                     

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 135: CHẾ TÁC KẸO RƯỢU

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 136: VIỆC VUI TRONG BUỔI LỄ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 137: TRẠCH MĨ KHIẾP SỢ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 138: ĐOẠN GIA RỜI ĐI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 139: SẮP XẾP MỚI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 140: CÔNG CHÚA MỚI RA ĐỜI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 141: LAM NÓI DỐI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 142: CA CA ĐỆ ĐỆ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 143: TRAO ĐỔI TIN TỨC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 144: QUAY VỀ ĐẾ MA TƯ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 145: PHÁT HIỆN BÍ MẬT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 146: BẮT ĐẦU SẮP ĐẶT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 147: KHÔNG THỂ BUÔNG THA

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 148: CÓ TIỀN LIỀN TÙY HỨNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 149: KẾ HOẠCH SỬA ĐỔI XÂY DỰNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 150: ĐÊM TRƯỚC HÔN LỄ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 151: LẤY KHẾ VI DANH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 152: CÙNG NGÀY VỚI HÔN LỄ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 153: PHU PHU ĂN Ý

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 154: CHUYỆN CŨ TÁI HIỆN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 155: CHỦ ĐỘNG XUẤT KÍCH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 156: ÂM HỒN KHÔNG TAN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 157: BAY TỚI TRÁI ĐẤT

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 158: DUY NHĨ TẠP TINH CẦU

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 159: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 160: THÚC ĐẨY MỘT ĐÔI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 161: QUẪN BÁCH

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 162: MƯU ĐỒ CẤP 9

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 163: TÔNG SƯ CHẾ THUỐC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 164: GIAO DỊCH CÔNG BẰNG

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 165: ĐẾ VƯƠNG CHI TÂM

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 166: ĐI TỚI LẠP Á

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 167: VIỆC VUI LIÊN TỤC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 168: PHIÊN NGOẠI ĐOẠN GIA

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 169: SUY ĐOÁN VỀ CẤP 10

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 170: CHỌN ĐỒ VẬT ĐOÁN TƯƠNG LAI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 171: HÀNH TRÌNH TỚI THÚ VỰC

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 172: TỪ THÂN THUỘC THÀNH XA LẠ

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 173: TƯƠNG LAI ĐẦY MONG ĐỢI

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 174: GIAO HÒA NGOÀI Ý MUỐN

Trà hương mãn tinh không – CHƯƠNG 175 – PHIÊN NGOẠI

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI