Mạch lộ quy đồ

0
28

[ML] Mạch lộ quy đồ

Tác Giả: Công Tử Như Lan

Thể loại: hiện đại, ấm áp, 1v1, HE.

Tình trạng: đã hoàn thành (54 chương)

Tình trạng edit: Đã hoàn thành

Editor: Setoh

Dịch: QT, Google

Văn án:

La Thiếu Hằng chưa từng nghĩ rằng, người mình cứu trong con hẻm tối hôm đó sẽ thay đổi cả cuộc đời mình, cho mình biết được tình yêu ngọt ngào nhất, nhưng cũng cảm nhận được biệt ly khắc cốt ghi tâm nhất.

Không phải sinh ly, mà là tử biệt.

***

Người yêu vốn tưởng rằng đã chết trong tai nạn mười năm trước lại đột nhiên xuất hiện lần nữa, nhưng hắn lại quên trước đây mình là ai.

Không sao, lại ban cho em một cơ hội để anh thích em lại từ đầu.

Tấn Giang kim bài đề cử:

La Thiếu Hằng chưa từng nghĩ rằng, người mình cứu trong con hẻm tối hôm đó sẽ thay đổi cả cuộc đời mình, cho mình biết được tình yêu ngọt ngào nhất, nhưng cũng cảm nhận được tử biệt khắc cốt ghi tâm nhất… Nhưng khi người yêu mà anh cho rằng vốn đã chết trong tai nạn mười năm trước lại đột nhiên xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn quên lúc trước mình là ai, anh mới phát hiện ra chuyện năm đó không chỉ đơn giản là ngoài ý muốn…

 

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 01

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 02

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 03

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 04

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 05

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 06

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 07

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 08

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 09

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 10

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 11

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 12

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 13

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 14

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 15

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 16

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 17

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 18

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 19

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 20

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 21

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 22

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 23

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 24

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 25

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 26

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 27

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 28

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 29

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 30

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 31

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 32

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 33

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 34

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 35

Mạch lộ quy đồ – BẢO VỆ: MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 36

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 37

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 38

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 39

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 40

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 41

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 42

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 43

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 44

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 45

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 46

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 47

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 48

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 49

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 50

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 51

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 52

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 53

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – CHƯƠNG 54

Mạch lộ quy đồ – MẠCH LỘ QUY ĐỒ – LỜI CUỐI SÁCH

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI