Hai con người, một cuộc đời

0
27

Tác giả: Vạn Sắc

Editor: Bảo Bình Tiên Tử

Beta: ღtieuholyღ (Winnie Huynh)

Thể loại: Hiện đại đô thị, H cao, 1×1, ( trá hình) Tra công x Tiện thụ, Ngược tâm, HE

Số chương: 194

Văn án:

Một lần say rượu, hắn cùng người đàn ông mình thầm yêu mười năm lên giường. Sau khi tỉnh lại lại bị hiểu lầm là MB (call boy), một ký kết bao dưỡng làm cho hai người bắt đầu cuộc sống cùng nhau, cam tâm tình nguyện vì người đàn ông này mà trả giá hết thảy, lại bởi vì một chút hiểu lầm bị người đàn ông này không chút lưu tình đuổi ra khỏi nhà.

Hiểu lầm cởi bỏ, loại tình cảm yêu thương lại dấy lên, tra công hối hận không thôi, dùng trăm phương nghìn kế để một lần nữa có thể ôm mỹ nhân về nhà…

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 1 CHIA TAY

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 2 YÊU THẦM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 3 CỐ CHẤP

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 4 VỀ NHÀ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 5 ÔM CHẰM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 6 HÔN MÔI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 7 TÌNH DỤC (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 8 PHÒNG NGỦ (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 9 TIẾN VÀO (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 10. AN ỦI LẪN NHAU (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 11. GIAO HỢP (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 12. HIỂU LẦM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 13. ALBUM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 14. GẶP NHAU

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 15. ĐÙA CỢT

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 16. CHẤM DỨT

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 17. PHÁT TIẾT

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 18. TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 19. PHÓNG TÚNG (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 20. BỊ COI THƯỜNG (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 21. ÔN NHU (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 22. KẾT HỢP (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 23. CHÌM ĐẮM (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 24. TẬN HỨNG (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 25. BAO DƯỠNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 26. TIỀN TÀI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 27. Ở CHUNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 28. HY VỌNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 29. BỮA SÁNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 30. HIỂU LẦM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 31. CÙNG XE

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 32 ÁY NÁY

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 33 NGHIỆN

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 34 BỮA TỐI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 35. LẤY LÒNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 36. TRÊU CHỌC (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 37. THUẬN THEO (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 38. SONG CHỈ (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 39. NỘI BẮN (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 40. CẢM ĐỘNG (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 41. ÔN NHU

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 42. THAY ĐỔI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 43. SÓNG VAI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 44. KINH NGẠC

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 45. HIỂU LẦM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 46. ỦY KHUẤT (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 47. MỀM MẠI (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 48. LO LẮNG (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 49. TRẢ GIÁ (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 50. NGỦ NGON

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 51. TÁCH RA

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 52 THẨM DU (AKA THỦ DÂM) (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 53. ĐĂNG MÔN

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 54. VỀ NHÀ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 55. HÃM SÂU (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 56. TRẦM LUÂN (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 57. THẤT VỌNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 58. ẤM ÁP

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 59. LIÊN LỤY

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 60. HÔN MÔI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 61. CẮN (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 62. VI DIỆU (SÂU XA)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 63. TIỀN DIỄN (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 64. PHẢN GIẢO (CẮN NGƯỢC LẠI) (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 65. THAY ĐỔI (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 66. NGỐC TỬ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 67. MỘNG ĐẸP

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 68. NGẪU NGỘ (VÔ TÌNH GẶP ĐƯỢC)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 69. BẠN TRAI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 70 CÙNG HỨA

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 71 SÁNG TỎ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 72 TÂM ĐỘNG (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 73 LỜI THỀ (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 74 TIẾP THU (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 75 HẠNH PHÚC (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 76 NHU TÌNH

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 77 ẤM ÁP

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 78 TỪ CHỨC

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 79 RỜI ĐI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 80 CÙNG MỘT CHỖ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 81 GIAO TÂM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 82 TƯ THẾ (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 83 GIẢI THÍCH (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 84 HẬU MẶT (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 85 ÔM NHAU (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 86 GIẤU DIẾM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 87 ĐÁNG KHINH

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 88 CHỘT DẠ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 89 VỀ TRỄ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 90 HOÀI NGHI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 91 XÁC NHẬN (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 92 TIẾN VÀO (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 93 DỰA SÁT VÀO NHAU (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 94 NGỦ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 95 DO DỰ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 96 BẤT ĐẮC DĨ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 97 NÓI DỐI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 98 LƯỠNG CỰC

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 99 LỪA GẠT

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 100 KHÁT VỌNG (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 101 THỎA MÃN (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 102 THÓI QUEN

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 103 LÃNH ĐẠM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 104 NGUY HIỂM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 105 HIỂU LẦM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 106 GIÁ HỌA

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 107 HẾT HY VỌNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 108 KHỔ SỞ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 109 TỊCH MỊCH

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 110 THÓI QUEN

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 111 BÓNG DÁNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 112 CHÂN TƯỚNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 113 VẠCH TRẦN

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 114 NGHI NGỜ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 115 HẬU HỐI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 116 ANH YÊU EM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 117 GẶP MẶT

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 118 THỔ LỘ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 119 THỐNG KHỔ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 120 TƯỞNG NIỆM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 121 NHỚ LẠI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 122 TRUY VẤN

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 123 THỰC XIN LỖI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 124 CÙNG XE

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 125 CHỜ ĐỢI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 126 CỰ TUYỆT

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 127 LO LẮNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 128 VỀ NHÀ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 129 BỮA TỐI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 130 HỐI HẬN

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 131 TAN RẢ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 132 HÔN MÔI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 133 ĐAU LÒNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 134 NGUY CẤP

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 135 TỰ TRÁCH

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 136 “VỀ NHÀ “

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 137 HỢP LẠI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 138 BÙ LẠI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 139 LƯU LẠI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 140 TRỞ VỀ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 141 ÔM HÔN

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 142 CÙNG NGỦ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 143 GIẤU DIẾM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 144 BỘC QUANG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 145 TÍN NHIỆM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 146 LƯU LẠI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 147 “LẦN ĐẦU TIÊN “

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 148 ĐỘNG TÌNH

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 149 CẢM ĐỘNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 150 CHE CHỞ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 151 TIẾN VÀO (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 152 CÙNG GIƯỜNG (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 153 BỮA SÁNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 154 HIỂU LẦM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 155 BÔI THUỐC

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 156 CẮN

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 157 KHÓ XỬ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 158 CHE DẤU

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 159 VỀ NHÀ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 160 VẠCH TRẦN

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 161 MƯỜI NĂM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 162 CẢM ĐỘNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 163 HẠNH PHÚC

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 164 NHẪN NẠI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 165 69 (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 166 TƯ THẾ (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 167 HẠNH PHÚC (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 168 ĐỒNG TÂM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 169 GẦN NHAU

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 170 PHÁO HÔI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 171 VỀ NHÀ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 172 ÁC NHÂN

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 173 ANH YÊU EM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 174 PHÒNG TẮM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 175 YÊU NHẤT (H)

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 176 UY HIẾP

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 177 TỰ SÁT

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 178 VỀ NHÀ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 179 XÚC ĐỘNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 180 TIỀN TÀI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 181 BẤT MÃN

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 182 TÁN THÀNH

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 183 BÀ XÃ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 184 TRỪNG PHẠT

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 185 NẰM VIỆN

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 186 TRÀO PHÚNG

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 187 VUI THÍCH

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 188 ĐỨA NHỎ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 189 QUYẾT TÂM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 190 GIẤU DIẾM

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 191 SINH KHÍ

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 192 THỰC XIN LỖI

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 193 TÁCH RA

Hai con người, một cuộc đời – CHƯƠNG 194 DẮT TAY (END)

SHARE
Previous articleÔng chủ, tôi muốn
Next articleChia tay (Ngũ Quân) - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI