Ái khanh, trẫm muốn làm kẻ thứ ba

0
46

Ái khanh, trẫm muốn làm kẻ thứ ba

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Thể loại: Đam mỹ, ngắn, hài hước, thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, cận thủy lâu thai

Nguồn: tutudao.wordpress.com

Văn án

Hoàng đế: “Ái khanh, trẫm muốn làm… kẻ thứ ba… bị vạn người phỉ nhổ…”


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7: HẬU TỤC

CHƯƠNG 8: PHIÊN NGOẠI – THỜI THƠ ẤU 1

CHƯƠNG 9: THỜI THƠ ẤU 2

CHƯƠNG 10: THỜI THƠ ẤU 3

 

SHARE
Previous articleÁi khanh, trẫm muốn làm kẻ thứ ba - CHƯƠNG 10: THỜI THƠ ẤU 3
Next articleĐối phương muốn thông báo với anh rằng vứt mẹ trúc mã đi - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI