Anh là bài ca trong trái tim em

0
16

Tác giả: Thảo Thảo

Thể loại: Hiện đại đô thị, ôn hương, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, hào môn thế gia.

Couple: Lục Hạo Thiên x Dương Phường

Tình trạng: Hoàn (30 chương)

Chuyển ngữ: Lightraito

Văn án

Lục Hạo Thiên lại xuất hiện rồi.

So với chàng trai trong ấn tượng của Dương Phường _ tự kỷ, xấu hổ, cực kỳ bịn rịn với y, nay đã khác biệt rất nhiều.

Dương Phường buồn phiền, nghi hoặc, hậm hực (một chút)

Nhưng Lục Hạo Thiên lại dùng thái độ vô cùng kiên quyết can dự vào cuộc sống viên chức nhỏ của Dương Phường.

Dương Phường giơ cánh tay cự tuyệt, muốn đẩy Lục Hạo Thiên ra.

Nhưng lại bị nắm chặt lấy.

 

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 1: DƯƠNG PHƯỜNG

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 2: TƯƠNG NGỘ

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 3: LẨU

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 4: TRANH CÃI

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 5: TRỜI MƯA

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 6: BỆNH CỦA CHÓ CON HỌ LỤC

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 7: ÂM MƯU

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 8: NGẢ BÀI

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 9: HOA HƯỚNG DƯƠNG

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 10: ĐÀM PHÁN

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 11: ĂN CƠM

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 12: CHUẨN BỊ VỀ NHÀ

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 13: BỊ PHỎNG

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 14: SAO TRỜI

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 15: QUYẾT ĐỊNH CỦA DƯƠNG PHƯỜNG

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 16: BƯỚC ĐẦU VÀO SÂM UY

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 17: CỐ NHÂN

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 18: TIỆC RƯỢU

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 19: SAY RƯỢU

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 20

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 21: TRANH CÃI

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 22: BỨC CUNG

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 23: HOẠT NÁO

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 24: THỎA HIỆP

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 25: CHUYỆN CŨ

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 26: ÔN TỒN

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 27: TRONG CHỚP MẮT

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 28: CHÂN TƯỚNG

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 29: BẤT NGỜ

Anh là bài ca trong trái tim em – CHƯƠNG 30: HẠNH PHÚC

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI