Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật | 365 ngày thứ 6

0
21

BA TRĂM SÁU LĂM KIM DIỆU NHẬT

(Tạm dịch: Ba trăm sáu lăm ngày thứ sáu)

Tên gốc: Tam bách lục thập ngũ cá kim diệu nhật

Tác giả: Cận sắc Ivy

Thể loại: hiện đại, mạnh mẽ khả ái chủ động thụ x mặt than muộn tao bác sĩ công, 1×1, ấm áp văn, HE.  Tên nhân vật buồn cười ở chỗ: “Gia Y” đọc như “gia nhất” tức là +1;  còn “Tăng Thác” thì chữ Thác có hai cách đọc: (1) là ‘thác’ (= mõ canh),  (2) là ‘sách’ (= phá hủy, đập phá) và tên của anh chính là ‘mõ canh’ =)). Mà giới thiệu vậy thôi chứ vụ tên tuổi này chả ảnh hưởng gì tới mạch truyện (∩´﹏`∩)

Nvc: Phó Gia Y x Tăng Thác

Bản gốc: Hoàn (69 chương + 5 PN)

Bản edit: Hoàn.

Edit + Beta: Thần Vụ

Nguồn: Vnsharing

— — Ӝ – Ӝ – Ӝ — —

◆◇◆Văn án◆◇◆

Anh có một cái tên rất chi là kỳ quái, cho nên cậu đã lén tự thay đổi nhũ danh của anh, gọi là Tiểu Sách.

Ờ… Tiểu Sách.

Anh chỉ yêu em vào 52 ngày thứ sáu trong năm — những ngày đó anh chính là người yêu của em —— Thế nhưng, em thì yêu anh suốt 365 ngày.

Một năm chỉ có thể có 52 ngày thứ sáu, nhưng cả 365 ngày của anh em đều muốn.

…Nhưng mà, dường như như vậy còn chưa đủ, em còn hy vọng có thể có thêm thật nhiều cái ba trăm sáu lăm ngày, hy vọng có thể bên nhau được nhiều năm…

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – TIẾT TỬ

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 1

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 2

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 3

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 4

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 5

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 6

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 7

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 8

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 9

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 10

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 11

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 12

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 13

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 14

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 15

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 16

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 17

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 18

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 19

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 20

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 21

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 22

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 23

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 24

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 25

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 26

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 27

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 28

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 29

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 30

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 31

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 32

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 33

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 34

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 35

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 36

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 37

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 38

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 39

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 40

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 41

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 42

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 43

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 44

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 45

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 46

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 47

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 48

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 49

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 50

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 51

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 52

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 53

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 54

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 55

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 56

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 57

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 58

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 59

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 60

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 61

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 62

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 63

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 64

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 65

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 66

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 67

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 68

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 69

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 70 PN1

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 71 PN2

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 72 PN3

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 73 PN4

Ba trăm sáu lăm kim diệu nhật – CHƯƠNG 74 PN5

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI