[Harry Potter đồng nhân] Đại giới – Ái nô

0
14

Đại giới – Ái nô

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma

Edit: Tâm Thủy

Beta: Phi Thiên

Cặp: Harry Potter/Severus Snape

Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn

Văn án:

Năm năm sau cuộc chiến, Harry cải trang xâm nhập vào đám Tử Thần Thực Tử tàn dư cuối cùng. Trong khi ứng đối chờ vây bắt, anh nhận được ‘lễ vật’ từ nhóm Tử Thần Thực Tử, những kẻ còn chưa nhận ra anh – một nô lệ! Một người mà tất cả đều nghĩ đã qua đời – tên đã mất trên danh sách phù thủy đăng ký của Bộ Phép Thuật – Severus Snape. Chuyện từ đây bắt đầu!

Nếu đại giới để em bảo hộ tôi, hoàn thành lời hứa của em là trả giá tất cả, thậm chí cả tôn nghiêm, như vậy, Severus Snape, chăm sóc em, yêu thương em, cưng chiều em – cả đời, chính là đại giới mà tôi, Harry James Potter có khả năng trả giá…

Đại giới phải trả giá, cùng với hồi báo đạt được – khó có thể cân bằng…

 

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 1

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 2

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 3

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 4

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 5

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 6

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 7

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 8

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 9

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 10

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 11

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 12

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 13

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 14

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 15

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 16

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 17

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 18

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 19

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 20

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 21

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 22

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 23

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 24

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 25

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 26

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 27

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 28

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 29

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 30

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 31

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 32

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 33

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 34

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 35

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 36

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 37

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 38

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 39

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 40

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 41

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 42

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 43

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 44

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 45

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 46

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 47

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 48

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 49

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 50

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 51

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 52

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 53

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 54

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 55

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 56

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 57

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 58

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 59: PHIÊN NGOẠI 1

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 60: PHIÊN NGOẠI 2

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 61: PHIÊN NGOẠI 3

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 62: PHIÊN NGOẠI 4

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 63: PHIÊN NGOẠI 5

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 64: PHIÊN NGOẠI 6

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 65: PHIÊN NGOẠI 7

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 66: PHIÊN NGOẠI 8

[Harry Potter đồng nhân] Đại giới Ái nô – CHƯƠNG 67: PHIÊN NGOẠI 9 – HÔN LỄ GIẢN ĐƠN

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI