Lá bài cuối cùng

0
22

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: hiện đại đô thị, cường cường, hài, HE

Paring: Lâm Dược – Caesar

Chuyển ngữ: Light-Raito

 

Văn án

Lâm Dược là một kẻ ngu ngốc, dùng cách nói của tiểu tư sản hiện đại chính là khiếm khuyết EQ trầm trọng. Trai đơn hai mươi bảy tuổi, làm các loại công việc tiêu hao thể lực, nhàn tản tự đắc sống cuộc sống của riêng mình. Mà sau một vụ tai nạn xe, trong đầu y, có thêm linh hồn bài vương.

Từ đó về sau… hai người đều bắt đầu cuộc sống mà bản thân không muốn.

 

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 1

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 2

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 3

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 4

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 5

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 6

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 7

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 8

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 9

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 10

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 11

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 12

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 13

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 14

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 15

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 16

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 17

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 18

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 19

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 20

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 21

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 22

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 23

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 24

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 25

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 26

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 27

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 28

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 29

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 30

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 31

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 32

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 33

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 34

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 35

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 36

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 37

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 38

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 39

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 40

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 41

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 42

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 43

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 44

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 45

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 46

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 47

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 48

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 49

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 50

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 51

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 52

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 53

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 54

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 55

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 56

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 57

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 58

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 59

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 60

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 61

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 62

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 63

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 64

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 65

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 66

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 67

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 68

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 69

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 70

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 71

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 72

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 73

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 74

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 75

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 76

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 77

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 78

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 79

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 80

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 81

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 82

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 83

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 84

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 85

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 86

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 87

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 88

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 89

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 90

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 91

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 92

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 93

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 94

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 95

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 96

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 97

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 98

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 99

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 100: PHIÊN NGOẠI 1 – CÁCH ĂN MỘT TRĂM TRÁI CÀ CHUA.

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 101: PHIÊN NGOẠI 2 – ĐÀN ÔNG THÌ PHẢI CÓ SỰ NGHIỆP CỦA MÌNH

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 102: PHIÊN NGOẠI 3 – MỖI NGÀY, CHÚNG TA ĐỀU ĐỐI MẶT VỚI QUYẾT ĐẤU.

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 103: PHIÊN NGOẠI 4 – TÁC DỤNG HÓA HỌC CỦA NGUYÊN TẮC VÀ TRUYỀN THANH.

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 104: PHIÊN NGOẠI 5 – KẾT HÔN THÌ PHẢI TỔ CHỨC HÔN LỄ, KIÊN QUYẾT MỚI LÀ ĐẠO LÝ THÉP.

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 105: PHIÊN NGOẠI 6 – VÁY QUẢ NHIÊN TỐT HƠN QUẦN.

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 106: PHIÊN NGOẠI 7 – (CẬU HAI) UỐNG RƯỢU, LUÔN SẼ CÓ HIỂU LẦM.

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 107: PHIÊN NGOẠI 8 – NHO CHƯA CHÍN CŨNG KHIẾN NGƯỜI MONG ĐỢI.

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 108: PHIÊN NGOẠI 9 – CHO DÙ LÀ NGỰA HOANG, CŨNG VẪN CÓ QUÁ KHỨ.

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 109: PHIÊN NGOẠI 10 – CHO DÙ CÓ LÒNG TIN TRĂM PHẦN TRĂM, CŨNG CHƯA CHẮC CÓ KẾT QUẢ TRĂM PHẦN TRĂM.

Lá bài cuối cùng – CHƯƠNG 110: ĐẶC ĐIỂN – NƠI CÓ NGƯỜI THÌ SẼ CÓ QUY TẮC NGẦM.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI