Lâm song dạ ngữ hệ liệt – Truyện kể 9 đêm

0
21

Truyện kể chín đêm

Nguyên tác: Lâm song dạ ngữ hệ liệt

Tác giả: Tiêu

Thể loại: Danmei, huyền huyễn, cổ đại, 1 vs 1, thanh thủy văn, HE.

Dịch: CCP, QTrans và Anh Gúc thân yêu

Biên tập: Lẳng cô nương

Beta: Hiên nhi

Photo: Bé Bụi

 

Lâm song dạ ngữ – LỜI DẪN

Lâm song dạ ngữ – CHƯƠNG 1: ĐÊM THỨ NHẤT – NHÂN DUYÊN

Lâm song dạ ngữ – CHƯƠNG 2: ĐÊM THỨ HAI – MỘ MỸ NHÂN

Lâm song dạ ngữ – CHƯƠNG 3: ĐÊM THỨ BA – TRI ÂM

Lâm song dạ ngữ – CHƯƠNG 4: ĐÊM THỨ TƯ – HỔ TÂY LĂNG

Lâm song dạ ngữ – CHƯƠNG 5: ĐÊM THỨ NĂM – KIM VĨ HỒ LY

Lâm song dạ ngữ – CHƯƠNG 6: ĐÊM THỨ SÁU – ĐẤT QUAN ÂM

Lâm song dạ ngữ – CHƯƠNG 7: ĐÊM THỨ BẢY – BẠC HẠNH LANG

Lâm song dạ ngữ – CHƯƠNG 8: ĐÊM THỨ TÁM – NÊ BỒ TÁT

Lâm song dạ ngữ – CHƯƠNG 9: ĐÊM THỨ CHIN – TRANG MỘNG

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI