Phượng hoàng đồ đằng

0
113

Phượng Hoàng Đồ Đằng

Tác giả: Hoài Thượng

Thể loại: đam mỹ, cổ trang cung đình, cường công cường thụ, nhất công nhất thụ…

Văn án: (Trích, theo Jude)

“Người đẹp nhà ai hồn nhiên say ngủ, má đỏ bồ quân?

Giang sơn của ai mịt mù nghiêng ngửa, một mảnh trời xanh?

Giáp bạc tóc đen, cuồng đao loạn kiếm,

Sông mờ khói tỏa, mộng đến Giang Nam…”

 

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 1 : THÂM DẠ TIẾN CUNG [ĐÊM KHUYA VÀO CUNG]

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 2 : TỂ TƯỚNG ĐỀ THÂN [TỂ TƯỚNG ĐẾN CẦU THÂN]

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 3 : BẠCH NHẬT TUYÊN DÂM [BAN NGÀY BAN MẶT TỈNH BƠ LÀM CHUYỆN BẬY BẠ]

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 4 : HẬU CUNG ÁM ĐẤU

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 5 : DẠ SẮC MỆNH BÁC [ĐOẠT MẠNG TRONG BÓNG ĐÊM] 

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 6: SINH HỮU HÀ HOAN [SỐNG, CÓ GÌ VUI?] 

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 7 : TỬ HỰU HÀ CỤ [CHẾT, LẠI CÓ GÌ ĐÁNG SỢ?] 

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 8: ĐÔNG SONG SỰ PHÁT [MỌI CHUYỆN ĐÃ BẠI LỘ] ()

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 9 : DƯ SINH DƯ TỬ [CHO SỐNG THÌ ĐƯỢC SỐNG, BẮT CHẾT THÌ PHẢI CHẾT]

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 10: DƯ THỦ DƯ CẦU [TA THÍCH THÌ TA LÀM ^^] 

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 11 : TỰ TỰ TÂM THƯƠNG [ĐAU LÒNG (VÌ) TỪNG CHỮ TỪNG CHỮ MỘT]

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 12 : THÙY BIỆN NGƯ LONG [ĐÃ PHÁT HIỆN ĐƯỢC NGƯ LONG () LÀ AI]

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 13 : SỞ PHI ĐƯỜNG TIỀN [NỖI ĐAU CỦA VỢ LỚN TRƯỚC MẶT VỢ BÉ]

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 14 : DIỄM SẮC THÙ CHÚNG [SẮC ĐẸP HƠN HẲN CHÚNG NHÂN]

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 15: XUÂN VI SÁCH VẤN (KỲ THI VẤN ĐÁP MÙA XUÂN)

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 16 : THU QUÁ ĐIÊU LƯƠNG

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 17 :GIANG NAM MỘNG OANH (MỘNG GIANG NAM TỰA GIÓ THOẢNG)

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 18: MỘNG LÝ VÔ THƯỜNG (GIẤC MỘNG XÁO TRỘN)

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 19:THẬP NGŨ CUNG ĐĂNG

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 20:THẬP LỤC THIÊN HỎA

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 21:KIỀN VẠN DI CHIẾU

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 22:PHƯỢNG HOÀNG BẢO CHÂU

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 23:CỬU TRỌNG MIẾU ĐƯỜNG

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 24:THÁNH NHÂN THƯ PHÒNG

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 25:THANH LÂU NHẤT MỘNG

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 26: DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 27: KHAI XUÂN TUYỂN TÚ

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 28: HUYẾT TRUNG CHI HUYẾT

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 29: CỐT TRUNG CHI CỐT

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 30: MỆNH TRUNG CHI MỆNH

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 31: TÂY GIAO LIỆP TRƯỜNG

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 32: QUỐC SƯ TRÁC NGỌC

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 33: LỆ PHONG BẤT NHẬN

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 34: ĐÀO HOA THIÊN CHƯỚNG

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 35: CHUYỆN NGOÀI LỀ: THÂM CUNG CHI MỘNG

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 36: TRUYỀN THỪA PHƯỢNG ẤN

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 37: HOÀNG HÔN VĨNH DẠ

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 38: TƯƠNG TƯ NHẤT TRƯỜNG

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 39: THÂM SƠN DẠ TẬP

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 40: SƠN GIAN DẠ MIẾU

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 41: CỰ THẠCH CHI TRẬN

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 42: THANH LONG KHAI ẤN

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 43: NGỌC MINH HƯƠNG ĐẠM

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 44: THANH TRINH THẦN KHỞI

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 45: CUNG TRUNG LƯU THIỆN

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 46: UYÊN ƯƠNG TÌNH THÂM

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 47: KHỞI BINH TẠO PHẢN

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 48: VIỄN CỔ THƯƠNG CA

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 49: NHƯ PHONG NHƯ SỎA

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 50: NHƯ SI NHƯ CUỒNG

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 51: DẠ YẾN NGUYỆT THỊ

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 52: LÃNH NGUYỆT CUNG KHUYNH

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 53: VŨ TIỀN HÒA TĨNH

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 54: NGỰ TỨ LIỆP TRƯỜNG

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 55: NHẤT TIỄN QUANG HÀN

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 56: TUYỆT MỆNH TRUY ĐÀO

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 57: ÁM ĐỘ TRẦN THƯƠNG

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 58: GIANG NAM XUÂN SẮC

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 59: TÀ Ỷ HỒNG LÂU

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 60: NGỌC LỘ KIM PHONG

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 61: THỬ KHỨ KINH NIÊN

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 62: LƯƠNG THẦN HƯ THIẾT

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 63: DỮ HÀ NHÂN THUYẾT

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 64: PHÚ QUÝ NHÀN NHÂN

Phượng hoàng đồ đằng – CHƯƠNG 65: THẾ GIAN NHƯ MỘNG

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI