Quân kĩ

0
15

QUÂN KĨ

Tác giả: Thảo Thảo

Biên tập: Akirayuuri

Beta reader: Yến Thanh

Thể loại: Đam mỹ , cổ trang, xuyên không, Hung nô vương bá đạo , cường công cường thụ, HE

Nhân vật chính: Hô Nhĩ Xích , Mạnh Thanh Ly

Tình trạng : Hoàn

Văn án

Mạnh Thanh Ly có nằm mơ cũng không nghĩ đến,

sẽ có một ngày hắn đột nhiên biến thành “nữ nhân” ,

lại còn là nữ nhân bị đưa vào quân doanh làm quân kĩ !

Bất luận thế nào,

y nhất định phải thoát ly khỏi long đàm hổ huyệt này !

Nhưng ngay khi y vừa chạm tay tới thành công rồi,

lại gặp phải một tên truyền lệnh binh thập tử nhất sinh,

đem quân tình tối mật giao phó cho y rồi lăn ra chết luôn,

khiến cho toàn bộ kế hoạch đào tẩu rối tung lên.

Nắm trong tay sinh mệnh của hàng vạn tướng sĩ,

bảo y làm sao lựa chọn ?

 

Quân kĩ – CHƯƠNG 1.

Quân kĩ – CHƯƠNG 2

Quân kĩ – CHƯƠNG 3

Quân kĩ – CHƯƠNG 4

Quân kĩ – CHƯƠNG 5

Quân kĩ – CHƯƠNG 6

Quân kĩ – CHƯƠNG 7

Quân kĩ – CHƯƠNG 8

Quân kĩ – CHƯƠNG 9

Quân kĩ – CHƯƠNG 10

Quân kĩ – CHƯƠNG 11

Quân kĩ – CHƯƠNG 12

Quân kĩ – CHƯƠNG 13

Quân kĩ – CHƯƠNG 14

Quân kĩ – CHƯƠNG 15

Quân kĩ – CHƯƠNG 16

Quân kĩ – CHƯƠNG 17

Quân kĩ – CHƯƠNG 18

Quân kĩ – CHƯƠNG 19

Quân kĩ – CHƯƠNG 20

Quân kĩ – CHƯƠNG 21

Quân kĩ – CHƯƠNG 22

Quân kĩ – CHƯƠNG 23

Quân kĩ – CHƯƠNG 24

Quân kĩ – CHƯƠNG 25

Quân kĩ – CHƯƠNG 26

Quân kĩ – CHƯƠNG 27

Quân kĩ – CHƯƠNG 28

Quân kĩ – CHƯƠNG 29

Quân kĩ – CHƯƠNG 30

Quân kĩ – CHƯƠNG 31

Quân kĩ – CHƯƠNG 32

Quân kĩ – CHƯƠNG 33

Quân kĩ – CHƯƠNG 34

Quân kĩ – CHƯƠNG 35

Quân kĩ – CHƯƠNG 36

Quân kĩ – CHƯƠNG 37

Quân kĩ – CHƯƠNG 38

Quân kĩ – CHƯƠNG 39

Quân kĩ – CHƯƠNG 40

Quân kĩ – CHƯƠNG 41

Quân kĩ – CHƯƠNG 42

Quân kĩ – CHƯƠNG 43

Quân kĩ – CHƯƠNG 44

Quân kĩ – CHƯƠNG 45

Quân kĩ – CHƯƠNG 46

Quân kĩ – CHƯƠNG 47

Quân kĩ – CHƯƠNG 48

Quân kĩ – CHƯƠNG 49

Quân kĩ – CHƯƠNG 50

Quân kĩ – CHƯƠNG 51

Quân kĩ – CHƯƠNG 52

Quân kĩ – CHƯƠNG 53

Quân kĩ – CHƯƠNG 54: PHIÊN NGOẠI 1

Quân kĩ – CHƯƠNG 55: PHIÊN NGOẠI THỨ 2

Quân kĩ – CHƯƠNG 56

Quân kĩ – CHƯƠNG 57

Quân kĩ – CHƯƠNG 58

Quân kĩ – CHƯƠNG 59

Quân kĩ – CHƯƠNG 60

Quân kĩ – CHƯƠNG 61

Quân kĩ – CHƯƠNG 62

Quân kĩ – CHƯƠNG 63

Quân kĩ – CHƯƠNG 64

Quân kĩ – CHƯƠNG 65

Quân kĩ – CHƯƠNG 66

Quân kĩ – CHƯƠNG 67

Quân kĩ – CHƯƠNG 68

Quân kĩ – CHƯƠNG 69

Quân kĩ – CHƯƠNG 70

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI