[Nam Nam Chi Luyến hệ liệt] – Sủng vật

0
382

Tác giả : Shi Yan

Thể loại : Đam mỹ, Phúc hắc quỷ súc ngoạn cụ tra công X Cường (hơi) tiện tiểu quan MB thụ, băng tuyết văn, hắc bang, ngược luyến tàn tâm, thế thân, cường thủ hào đoạt, 1 x 1, HE (H văn ?????)

Hệ liệt : Nam Nam Chi Luyến

Rating : 6+ (chống chỉ định thành phần kì thị)

 

Sủng vật – TIẾT TỬ

Sủng vật – CHƯƠNG 1

Sủng vật – CHƯƠNG 2

Sủng vật – CHƯƠNG 3

Sủng vật – CHƯƠNG 4

Sủng vật – CHƯƠNG 5

Sủng vật – CHƯƠNG 6

Sủng vật – CHƯƠNG 7

Sủng vật – CHƯƠNG 8

Sủng vật – CHƯƠNG 9

Sủng vật – CHƯƠNG 10

Sủng vật – CHƯƠNG 11

Sủng vật – CHƯƠNG 12

Sủng vật – CHƯƠNG 13

Sủng vật – CHƯƠNG 14

Sủng vật – CHƯƠNG 15

Sủng vật – CHƯƠNG 16

Sủng vật – CHƯƠNG 17

Sủng vật – CHƯƠNG 18

Sủng vật – CHƯƠNG 19

Sủng vật – CHƯƠNG 20

Sủng vật – CHƯƠNG 21

Sủng vật – CHƯƠNG 22

Sủng vật – CHƯƠNG 23

Sủng vật – CHƯƠNG 24

Sủng vật – CHƯƠNG 25

Sủng vật – CHƯƠNG 26

Sủng vật – CHƯƠNG 27

Sủng vật – CHƯƠNG 28

Sủng vật – CHƯƠNG 29

Sủng vật – CHƯƠNG 30

Sủng vật – CHƯƠNG 31

Sủng vật – CHƯƠNG 32

Sủng vật – CHƯƠNG 33

Sủng vật – CHƯƠNG 34

Sủng vật – CHƯƠNG 35

Sủng vật – CHƯƠNG 36

Sủng vật – CHƯƠNG 37

Sủng vật – CHƯƠNG 38

Sủng vật – CHƯƠNG 39

Sủng vật – CHƯƠNG 40

Sủng vật – CHƯƠNG 41

Sủng vật – CHƯƠNG 42

Sủng vật – CHƯƠNG 43

Sủng vật – CHƯƠNG 44: PHIÊN NGOẠI 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI