[Thanh ngọc án hệ liệt] – Mị ảnh

0
25

MỊ ẢNH

Tác giả: Tiểu Bộ

Dịch: QT

Thể Loại : Cổ trang, giang hồ, ôn nhu thần y công x ám vệ cường thụ, hơi ngược,1×1,HE

Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn

Tình Trạng Bản Edit : HOÀN

 

Văn án :

Y vốn đã có một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng vô tình đi lạc, trở thành cô nhi .

Chỉ có một lão khất cái nguyện nuôi y, nguyện vì y mà chết .

Rồi y gặp người kia, một lòng học võ chỉ để bảo vệ người kia chu toàn .

Dần dần, y biết là mình đã yêu người kia, nhưng lễ giáo thế tục khiến y không dám bộc lộ lòng mình, chỉ dám đứng từ xa dõi theo người kia, cho đến khi nhìn thấy người kia hạnh phúc bên ái nhân …

Vì vậy, y lựa chọn rời xa người kia, tìm đến cái chết

Tình cờ, y được hắn cứu

Hắn ôn nhu, dịu dàng, hứa sẽ mãi bên cạnh y, chăm sóc y

Nhưng tất cả những ấm áp ấy, phải chăng chỉ vì y giống ái nhân đã khuất của hắn ?????

 

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 1

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 2

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 3

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 4

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 5

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 6

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 7

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 8

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 9

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 10

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 11

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 12

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 13

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 14

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 15

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 16

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 17

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 18

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 19

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 20

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 21

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 22

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 23

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 24

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 25

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 26

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 27

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 28

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 29

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 30

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 31

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 32

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 33

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 34

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 35

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 36

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 37

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 38

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 39

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 40

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 41

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 42

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 43

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 44

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 45

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 46

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 47

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 48

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 49

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 50

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 51

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 52

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 53

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 54

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 55

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 56

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 57

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 58

[Thanh ngọc án hệ liệt] Mị Ảnh – CHƯƠNG 59

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI