Beautiful Fake

0
19

Beautiful Fake

Tác giả: Octopus _ me

Giới hạn tuổi: NC-17

Thể loại: Angst , spiritual , dark yaoi

Cảnh báo: Violence , rape , incest

Tóm tắt:

It’s all lieThis life is fake …

It’s hurt , It’s sorrow ..

But beautiful and sweet ..

Beautiful Fake …

Có ai cảm thấy đau lòng không ?……

Mark guc đầu trên tấm chăn lè nhè một bài hát của người say . Dave im lặng ngắm những nhánh cây xương xẩu gai góc ngoài cửa sổ , George bất động nhìn vào hư không … Không có một tiếng trả lời …

 

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE TRANG 2

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE TRANG 3

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE TRANG 4

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE TRANG 5

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE TRANG 6

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE TRANG 7

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE TRANG 8

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE TRANG 9

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE TRANG 10

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE TRANG 11

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE TRANG 12

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE TRANG 13

Beautiful Fake – BEAUTIFUL FAKE TRANG 14

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI