Xuyên việt chi du thú bộ lạc | Bộ lạc du thú

0
32

Tác Phẩm: Bộ lạc du thú   –   Xuyên việt chi du thú bộ lạc

Tác giả: Tử Sắc Kinh Cức

Thể loại: Xuyên qua, hữu tình độc chung, dị thế đại lục, thú nhân, ấm áp, sinh tử, nhất thụ nhất công, cường cường, HE.

Tình Trạng: Hoàn

Tình trạng edit: đã edit xong

Edit: Hwan

Beta: Hwan

Nguồn: Xà Viện

 

Văn án:

Lâm Mộc bị đẩy xuống vực sâu, nhưng cậu không có chết mà đến một thế giới thần kì

Mãng xà có cánh dài biết bay, được rồi, coi như thấy rắn thần Maya trong truyền thuyết;

Con rết rất lớn có thể bay trên trời, được rồi, trong Tây Du Kí cũng đã thấy qua;

Con sói bự to lớn như voi, ừ, coi như gien biến dị;

. . .

Tuy rằng đám động vật trước mắt kỳ dị một ít, dù sao cũng là động vật a, nhưng vì sao mấy người biến thành người chứ. Nhìn thấy mãnh thú, trên tâm lý Lâm Mộc có thể tiếp thu, có thể thấy được yêu tinh, Lâm Mộc liền. . . hưng phấn.

Cái gì, mấy người là du thú ác độc, tôi không cần biết; mấy người làm nhiều tội ác tày trời? Tôi không nhìn thấy.

Vì thế Lâm Mộc bắt đầu ở dị thế kiến thiết gia viên, sinh hoạt vất vả mà lại thỏa mãn .

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 1 – BỊ ĐẨY XUỐNG HUYỀN NHAI

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 2

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 3 – XUYÊN QUA – THÚ NHÂN

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 4 – CÙNG NHAU RỜI ĐI

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 5

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 6 – QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 7 – SINH BỆNH, DƯỢC ĐẶC HIỆU

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 8 – NỒI CÙNG CANH NÓNG

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 9 – NGUY HIỂM, ÁI MUỘI

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 10 – TIẾN TỚI

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 11 – CARL TRỞ VỀ

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 12 – THÚ NHÂN BỊ THƯƠNG

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 13 – VÀO CỐC

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 14

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 15 – THẮNG LỢI TRỞ VỀ

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 16 – MUỐI!

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 17

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 18 – TRỞ VỀ

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 19

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 20

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 21

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 22

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 23 – BỘ LẠC DU THÚ

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 24

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 25

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 26

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 27

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 28

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 29

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 30

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 31

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 32

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 33

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 34

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 35

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 36

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 37

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 38

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 39

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 40

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 41

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 42

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 43

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 44

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 45

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 46

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 47

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 48

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 49

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 50

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 51

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 52

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 54

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 55

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 56

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 57

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 58

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 59

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 60

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 61

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 62

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 63

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 64

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 65

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 66

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 67

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 68

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 69

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 70

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 71

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 72

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 73

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 74

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 75

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 76

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 77

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 78

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 79

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 80

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 81

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 82

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 83

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 84

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 85

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 86

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 87

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 88

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 89

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 90

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 91- RỜI ĐI

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 92 – ĐẠI KIM

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 93 – TRỞ LẠI BỘ LẠC – LÂM MỘC NỔI BÃO (MỘT)

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 94 – TRỞ LẠI BỘ LẠC – LÂM MỘC NỔI BÃO (HAI)

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 95 – NGUY CƠ

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 96 – KẾT CỤC

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 97 – PHIÊN NGOẠI VỀ CẦU CẦU VÀ CASSO

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 98 – PHIÊN NGOẠI VỀ LINIE

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 99 – PHIÊN NGOẠI VỀ CHUYỆN LÂM MỘC SINH TRỨNG (MỘT)

Bộ lạc du thú – CHƯƠNG 100 – PHIÊN NGOẠI VỀ CHUYỆN LÂM MỘC SINH TRỨNG (HAI)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI