Chuyện học đường xàm xí

0
21

Chuyện Học Đường Xàm Xí

Giới thiệu

Tác giả: Trang SơThể loại: Vườn trường, đáng yêu.

Cp: Phạm Cảnh Hưng x Trần Kha Tuấn, Phụng Vũ Kiến x La Hải Đăng,. . .

Văn án: Chuyện 1: – Đang trốn gái, chạy ngay vào WC nam, Kha Tuấn gặp trúng ngay một tên đầu gấu đáng sợ aa!! – Cuộc sống học đường đen tối bắt đầu! Chuyện 2: – Nhập học, bị hãm hại bằng chiêu trẻ trâu.

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 1 – CHUYỆN 1.

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 2

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 3

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 4

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 5

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 6

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 7

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 8

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 9: YÊU LÀ PHẢI GHEN!

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 10

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 1 – CHUYỆN 2

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 2.

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 3

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 4

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 5

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 6

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 7

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 8

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 9

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 10

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 11

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 12

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 13

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 1 – CHUYỆN 3

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 2

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 3

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 4

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 5

Chuyện học đường xàm xí – CHƯƠNG 6

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI