Chuyện xưa của minh chủ và giáo chủ

0
14

CHUYỆN XƯA CỦA MINH CHỦ VÀ GIÁO CHỦ

Nguyên tác: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, nhất công nhất thụ, hài

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Dịch giả: Quick Translator

Biên tập: Âu Dương Tình

Chuyện xưa của minh chủ và giáo chủ (Full)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI