Đại dương xanh thẳm

0
13

Tác giả: Hạ Tỉnh.

Dịch truyện: Túy Mộng.

Beta: Du, Độc Bước.

Giới thiệu:

Nhân ngư công và hải tặc thụ.

Một câu chuyện xưa về một nhân ngư và một tên hải tặc mặt than tham ăn.

Nội dung nhãn: giả tưởng, ma huyễn, dị quốc, kỳ duyên, phương Tây, lãng mạn.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Siren, Chung Ly (Arthur) │ vai phụ: Roger, Manson │ cái khác: …

 

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 1

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 2

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 3

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 4

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 5

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 6

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 7

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 8

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 9

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 10

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 11

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 12

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 13

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 14

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 15

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 16

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 17

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 18

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 19

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 20

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 21

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 22

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 23

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 24

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 25

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 26

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 27

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 28

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 29

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 30

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 31

Đại dương xanh thẳm – CHƯƠNG 32: PHIÊN NGOẠI.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI