Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu | Bóng tối dịu dàng

0
15

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu

Tác giả: Ám dạ tranh nanh

Võ hiệp xuyên qua, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, thanh thủy văn

Cp:Đan Vô Ngân, Đông Phương Bất Bại

Phối hợp diễn: Dàn diễn viên Tiếu ngạo giang hồ dưới ngòi bút của Kim đại gia

————–

Văn án

Đương thiết khẩu thần toán nói: “Ngươi mệnh trung vô ái”. (Cả đời không có tình yêu)

Đương đệ đệ muội muội nói: “Đại ca, nhất định phải hạnh phúc.”

Đương người kia nói: “Ngươi nếu như đã lưu lại, thì cả đời đừng nghĩ rời đi.”

Đan Vô Ngân nhận, quay về với chính nghĩa. . .

 

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 1: TRỚ CHÚ

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 2: HẮC MỘC NHAI

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 3: ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 4: THẦN GIÁO TÀI THẦN GỌI VÔ NGÂN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 5: TẨU HỎA NHẬP MA

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 6: BÍ MẬT

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 7: CƠM TỐI

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 8: GIẢI HÒA

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 9: YÊU NGƯƠI

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 10: Ở CHUNG

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 11: THÂN MẬT

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 12: PHU NHÂN GIÁO CHỦ

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 13: NGỌT NGÀO

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 14: THẦN GIÁO THÁNH CÔ

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 15: TRÙ HOẠCH

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 16: PHÁT UY

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 17: KHỞI HÀNH

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 18: DOANH DOANH THỈNH CẦU

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 19: TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 20: CHUYẾN ĐI TÂY HỒ

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 21: THỦ ĐOẠN CỦA NHẬM NGÃ HÀNH

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 22: CƯỜNG CƯỜNG LIÊN THỦ

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 23: KHÚC DƯƠNG THỈNH CẦU

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 24: ÂM MƯU

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 25: KIM BỒN TẨY THỦ

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 26: HỒI GIÁO (VỀ GIÁO)

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 27: HÔN LỄ

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 28: LỄ VẬT

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 29: MỘT NÚI HAI CỌP

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 30: KỲ NHÂN LỆNH HỒ XUNG

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 31: LỆNH HỒ XUNG LÊN HẮC MỘC NHAI

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 32: THƯƠNG TÂM

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 33: MƯU KẾ CỦA NHẠC BẤT QUẦN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 34: TÍNH TOÁN CỦA ĐAN VÔ NGÂN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 35: NHỊ THÁNH HẠ NHAI

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 36: SỰ YÊN TĨNH TRƯỚC CƠN BÃO

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 37: KẾT BẠN CÙNG NGHI LÂM

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 38: TRỪNG PHẠT VÀ DẠY DỖ

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 39: NGƯỜI SỞ HỮU ĐIỀN BÁ QUANG

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 40: NGŨ ĐỘC GIÁO

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 41: NGŨ ĐỘC GIÁO QUY THUẬN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 42: MẠN ĐÀ LA

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 43: PHÁI HẰNG SƠN GẶP NẠN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 44: NHẠC BẤT QUẦN SUY TÍNH

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 45: LÂM BÌNH CHI TUYỆT VỌNG

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 46: DIỆU KẾ THOÁT THÂN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 47: RỜI KHỎI HOA SƠN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 48: GẶP GỠ

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 49: KHAI MẠC VÕ LÂM ĐẠI HỘI

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHUÔNG 50: PHÁ RỐI

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 51: NHẠC BẤT QUẦN OAN KHUẤT

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 52: HÀO QUANG CỦA LÂM BÌNH CHI

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 53: NGŨ NHẠC MINH CHỦ NHẠC BẤT QUẦN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 54: LỆNH HỒ XUNG CẦU KIẾN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 55: BỨC NGƯỜI NHƯỜNG NGÔI

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 56: NỘI TÂM CỦA NHẠC BẤT QUẦN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 57: NHÀ

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 58: HẠNH PHÚC BÌNH THẢN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 59: GẶP NẠN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 60: VẠN XÀ TRẬN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 61: VIỆC TRỌNG YẾU

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 62: TÂM HỮU LINH TÊ

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 63: BỒI LỄ

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 64: NHẬM DOANH DOANH XOẮN XUÝT

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 65: CẢM TÌNH CỦA LÂM BÌNH CHI

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 66: HỒNG ĐỖ QUYÊN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 67: GIẢI TÁN

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – CHƯƠNG 68: ĐẠI KẾT CỤC

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – PHIÊN NGOẠI: ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI 1 + 2

Đông Phương Bất Bại chi ám dạ ôn nhu – PHIÊN NGOẠI: ĂN DẤM CHUA (GHEN) [HOÀN]

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI