Nhất túy hứa phong lưu

0
34

Tên: Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Hỏa Ly

Dịch: QT 

Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com)

Thể loại: cổ trang, xuyên không, huyễn huyễn, cường cường, nữ vương thụ, 1×1, HE

Tình trạng: 4 quyển (207 chương + phiên ngoại)

Văn án:

Cằm bị nâng lên, hắn nhướng mi, ánh mắt đảo qua, mang theo vài phần tà khí, vài phần ý cười,” Uy, ta là tông chủ, là chủ tử của ngươi!”

” Đương nhiên, nhưng ngươi cũng là người của ta……” hôn lên môi hắn, vạt y bào phảng phất không nhiễm bụi trần đem hắn ấn thật chặt vào ngực, không để hắn có chút tránh né….

Hắn là siêu sao đầy tai tiếng, bị đưa đến một thế giới cổ quái, trở thành tông chủ, trách nhiệm phục hưng tông tộc, là người cứu thế trong ca dao, những chuyện này cùng hắn có liên hệ? Điều hắn muốn chính là nam nhân mặc bạch y bào tế ti này chỉ duy nhất trước mặt hắn hiển lộ thâm tình, vì hắn mà mất đi bình tĩnh….

Thân là tế ti, hắn đoạn tuyệt tình ái, hết thảy vì lợi ích tông tộc đặt lên hàng đầu, lại đối với vị tông chủ này không thể nề hà, mị sắc phong lưu, như lửa khó thuần, đôi mắt mê hoặc thế nhân, cũng mê hoặc  tâm tư của hắn, tuy là chủ phó phân cách, nhưng hắn sẽ không cho phép đôi mắt kia nhìn lấy kẻ khác……


CHƯƠNG 1: VẪN LẠC

CHƯƠNG 2: PHỆ LINH

CHƯƠNG 3: HỒI SINH

CHƯƠNG 4: CHỦ PHÓ

CHƯƠNG 5: LỢI DỤNG

CHƯƠNG 6: TRỊ LIỆU

CHƯƠNG 7: THỊ TẨM

CHƯƠNG 8: ÁM SÁT

CHƯƠNG 9: DĨ VÃNG

CHƯƠNG 10: THƯ TRAI

CHƯƠNG 11: THƯ LINH

CHƯƠNG 12: MỘC DỤC

CHƯƠNG 13: ĐỒNG MIÊN

CHƯƠNG 14: HÔN

CHƯƠNG 15: CẢM GIÁC

CHƯƠNG 16: CẤM KỴ GIỚI

CHƯƠNG 17: MA VẬT

CHƯƠNG 18: QUY TIỀN

CHƯƠNG 19: TÔNG CHỦ

CHƯƠNG 20: TRỌNG LAI

CHƯƠNG 21: THỊ PHỤNG

CHƯƠNG 22: MA ĐỘC

CHƯƠNG 23: VIÊM HỎA

CHƯƠNG 25: LẬP UY

CHƯƠNG 25: TÂM NIỆM

CHƯƠNG 26: NGHI HOẶC

CHƯƠNG 27: TÍCH HƯƠNG

CHƯƠNG 28: LIÊN NGỌC

CHƯƠNG 29: TÂM Ý

CHƯƠNG 30: MỆNH LỆNH

CHƯƠNG 31: GIẢI HOẶC

CHƯƠNG 32: CỘNG DỤC

CHƯƠNG 33: KỲ VỌNG

CHƯƠNG 34: PHONG ẤN

CHƯƠNG 35: HỨA NẶC

CHƯƠNG 36: DƯỚI CHÂN NÚI

CHƯƠNG 37: THÀNH NỘI HỌA ĐOAN

CHƯƠNG 38: SI MỊ

CHƯƠNG 39: VIÊM CHỦ

CHƯƠNG 40: LÒNG NGƯỜI

CHƯƠNG 41: LÔI LẠC THÀNH

CHƯƠNG 42: TRĂM NĂM CHI ƯỚC

CHƯƠNG 43: LỰA CHỌN

CHƯƠNG 44: THÁNH VẬT LINH THẠCH

CHƯƠNG 45: PHONG TRẦN TUYỆT

CHƯƠNG 46: YÊU CHIẾN

CHƯƠNG 47: KHỔ CHIẾN

CHƯƠNG 48: HUYỀN HỎA TUYỆT SÁT

CHƯƠNG 49: NGUYÊN ĐIỂM

CHƯƠNG 50: VIÊM HỎA TRỌNG SINH

CHƯƠNG 51: TRÊU CHỌC

CHƯƠNG 52: TÌNH Ý GIAO TRIỀN

CHƯƠNG 53: VI NHIỆT

CHƯƠNG 54: CẦU KIẾN

CHƯƠNG 55: SÁT ẢNH

CHƯƠNG 56: ỨNG ƯỚC

CHƯƠNG 57: QUYẾT Ý CHI TRANH

CHƯƠNG 58: THÁNH NỮ TRỮ HINH

CHƯƠNG 59: NHẬN YÊU

CHƯƠNG 60: TÌNH ĐÊM

CHƯƠNG 61: HỢP HOAN

CHƯƠNG 62: NHIÊN DỤC

CHƯƠNG 63: MÊ VỤ

CHƯƠNG 64: OÁN LINH

CHƯƠNG 65: TÍNH KẾ

CHƯƠNG 66: TÚNG TÌNH

CHƯƠNG 67: PHẢN PHỆ

CHƯƠNG 68: CHUYỆN XẤU NGOÀI Ý MUỐN

CHƯƠNG 69: CHÂN TƯỚNG

CHƯƠNG 70: NGOÀI Ý MUỐN

CHƯƠNG 71: LI DẠ THÀNH CHỦ

CHƯƠNG 72: QUỶ ẤN

CHƯƠNG 73: THỨU MA

CHƯƠNG 74: TRẠC HỒN CHÂU

CHƯƠNG 75: ĐIỀU KIỆN TRAO ĐỔI

CHƯƠNG 76: TRỪ MA

CHƯƠNG 77: TRẢ GIÁ

CHƯƠNG 78: ĐIỀM BÁO

CHƯƠNG 79: TRONG RỪNG PHÓNG TÚNG

CHƯƠNG 80: DỊ BIẾN

CHƯƠNG 81: BẢN NĂNG PHỆ HỒN

CHƯƠNG 82: NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN

CHƯƠNG 83: QUẦN MA

CHƯƠNG 84: TÁI NGỘ

CHƯƠNG 85: THỜI KHẮC PHÙNG MA

CHƯƠNG 86: YÊU HẬN

CHƯƠNG 87: TIẾN HÓA

CHƯƠNG 88: TỤC TUYẾT CÁC

CHƯƠNG 89: CỰU ÁN TÌNH ÁI

CHƯƠNG 90: LIỆT DIỄM TRỞ VỀ

CHƯƠNG 91: SỞ ÁI

CHƯƠNG 92: THI CỨU

CHƯƠNG 93: NỬA CÂU CA DAO

CHƯƠNG 94: CHÂN THẬT

CHƯƠNG 95: NGÀN NĂM TỊCH MỊCH

CHƯƠNG 96: ĐÊM KHUYNH TÌNH

CHƯƠNG 97: HỒI TRÌNH

CHƯƠNG 98: THÀNH KHÔNG QUỶ SỰ

CHƯƠNG 99: LI QUỶ

CHƯƠNG 100: HOẶC TÂM

CHƯƠNG 101

CHƯƠNG 102: CHIẾN

CHƯƠNG 103: BUÔNG TAY

CHƯƠNG 104: VIÊM HỎA KHUYNH THÀNH

CHƯƠNG 105: TRỪ HỌA

CHƯƠNG 106: HỒN TOÁI

CHƯƠNG 107: PHIÊN NGOẠI 1: TOÁI HỒN TÌNH THƯƠNG

CHƯƠNG 108: PHIÊN NGOẠI 2 – TOÁI HỒN TÌNH THƯƠNG

CHƯƠNG 109: PHIÊN NGOẠI 3 – TOÁI HỒN TÌNH THƯƠNG

CHƯƠNG 110: MỘNG HỒI

CHƯƠNG 111: TƯ NIỆM

CHƯƠNG 112: XUÂN NGÂN

CHƯƠNG 113: ĐÊM TRƯỚC

CHƯƠNG 114: ĐỘT NHIÊN

CHƯƠNG 115: YÊU HÔN

CHƯƠNG 116: ĐẠI SỰ KIỆN

CHƯƠNG 117: GIẰNG CO

CHƯƠNG 118: SỞ HỮU

CHƯƠNG 119: THỊ PHỤNG

CHƯƠNG 120: ÁI NGỮ

CHƯƠNG 121: THIẾP MỜI

CHƯƠNG 122: QUÁ KHỨ

CHƯƠNG 123: THỊNH YẾN

CHƯƠNG 124: ĐỐ KỴ

CHƯƠNG 125: SÁT NIỆM

CHƯƠNG 126: TRAO ĐỔI

CHƯƠNG 127: UY HIẾP

CHƯƠNG 128: SAI LẦM

CHƯƠNG 129: KHÔNG THỂ VAN XIN

CHƯƠNG 130: ĐÊM KỲ TÍCH

CHƯƠNG 131: QUAY VỀ

CHƯƠNG 132: NHẬN CHỦ

CHƯƠNG 133: NGUYÊN NHÂN

CHƯƠNG 134: TRIỆU TẬP

CHƯƠNG 135: ẨN ƯU

CHƯƠNG 136: THÌNH LÌNH XẢY RA

CHƯƠNG 137: KỲ LẠ

CHƯƠNG 138: YÊU VẬT

CHƯƠNG 139: MƯU ĐỒ KIỀN KÌ TỘC

CHƯƠNG 140: TRANH ĐOẠT

CHƯƠNG 141: DỤC VỌNG XẤU XA

CHƯƠNG 142: ĐIÊN CUỒNG

CHƯƠNG 143: YÊU HÓA [HÌNH NGƯỜI]

CHƯƠNG 144: LOẠN CHIẾN

CHƯƠNG 145: KINH BIẾN

CHƯƠNG 146: KHÓ LƯỜNG

CHƯƠNG 147: ÍCH KỶ

CHƯƠNG 148: ĐỘC CHIẾM

CHƯƠNG 149: LINH ẤN

CHƯƠNG 150: HUYỄN THÚ

CHƯƠNG 151: DẠ MỊ

CHƯƠNG 152: KHÓA LINH ẤN

CHƯƠNG 153: NHÂN QUẢ

CHƯƠNG 154: TRỌNG SINH TRỌNG TỬ

CHƯƠNG 155: SẤM SÉT

CHƯƠNG 156: NGÂN DIỆU VƯƠNG QUAY VỀ

CHƯƠNG 157: ĐÁP ÁN

CHƯƠNG 158: PHẢN BỘI

CHƯƠNG 159: CHỨNG MINH

CHƯƠNG 160: TIN TƯỞNG

CHƯƠNG 161: TUYÊN CÁO

CHƯƠNG 162: THIÊN NỘ

CHƯƠNG 163: ĐỒ LÂN DI BÍ

CHƯƠNG 164: CHIẾN TRANH LẠNH

CHƯƠNG 165: AN TÂM

CHƯƠNG 166: ĐỘC CHIẾM

CHƯƠNG 167: LIÊN LỤY

CHƯƠNG 168: TRÙNG HỢP

CHƯƠNG 169: MẬP MỜ

CHƯƠNG 170: KHÔNG THEO THÌ CHẾT

CHƯƠNG 171: THÀNH TÂM

CHƯƠNG 172: TIẾT LỘ

CHƯƠNG 173: CHINH PHỤC

CHƯƠNG 174: GIAO CHIẾN

CHƯƠNG 175: NGÂN DIỆU UY

CHƯƠNG 176: HÀNH TUNG

CHƯƠNG 177: TRUYỀN THUYẾT CỰC BẮC

CHƯƠNG 178: ẨN NGÔN

CHƯƠNG 179: LIỆT KHÔNG

CHƯƠNG 180: THI THỤ KINH TÌNH

CHƯƠNG 181: SI MÊ

CHƯƠNG 182: CÔNG TỬ NIỆM VÂN

CHƯƠNG 183: TÂM HỮU LINH TÊ

CHƯƠNG 184: ĐƯỜNG SÁ

CHƯƠNG 185: SA THÀNH

CHƯƠNG 186: KỊCH BIẾN

CHƯƠNG 187: YÊU HẬN

CHƯƠNG 188: SÁT

CHƯƠNG 189: CA LINH HUYỄN CẢNH

CHƯƠNG 190: TÁC CẦU

CHƯƠNG 191: PHẾ TÍCH OAI VỆ

CHƯƠNG 192: MANH MỐI

CHƯƠNG 193: TUNG TÍCH

CHƯƠNG 194: KHÁCH NHÂN

CHƯƠNG 195: LINH TÊ TỘC

CHƯƠNG 196: SỨ MỆNH

CHƯƠNG 197: VIÊM HỎA KHÔI PHỤC

CHƯƠNG 198: LỰC LƯỢNG THẦN BÍ

CHƯƠNG 199: MỘT TẤC KHOẢNG CÁCH

CHƯƠNG 200: CHIẾN CUỘC

CHƯƠNG 201: NGÔN LINH

CHƯƠNG 202: HỌA KHỞI

CHƯƠNG 203: CA DAO DIỆT THẾ

CHƯƠNG 204: THỊNH THẾ HẠO KIẾP

CHƯƠNG 205: QUANG ẢNH

CHƯƠNG 206: QUYẾT CHIẾN

CHƯƠNG 207: THẦN HIỆN

CHƯƠNG 208: TRỪNG PHẠT

CHƯƠNG 209: HỒI TỘC

CHƯƠNG 210: BÊN NHAU

CHƯƠNG 211: PHIÊN NGOẠI 1 – YÊU MA

CHƯƠNG 212: PHIÊN NGOẠI 2- YÊU MA – ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

CHƯƠNG 213: PHIÊN NGOẠI PHONG TRẦN TUYỆT (1)

CHƯƠNG 214: PHIÊN NGOẠI PHONG TRẦN TUYỆT (2)

CHƯƠNG 215: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (1)

CHƯƠNG 216: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (2)

CHƯƠNG 217: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (3)

CHƯƠNG 218: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (4)

CHƯƠNG 219: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (5)

CHƯƠNG 220: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (6)

CHƯƠNG 221: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (7)

CHƯƠNG 222: PHIÊN NGOẠI NHẤT TÚY (1)

CHƯƠNG 223: PHIÊN NGOẠI NHẤT TÚY (2)

 

SHARE
Previous articleNhất túy hứa phong lưu - CHƯƠNG 223: PHIÊN NGOẠI NHẤT TÚY (2)
Next articleNhật ký quan sát - CHƯƠNG 1. BẮT ĐẦU TỪ QUẦN ÁO.

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI