Nhất túy hứa phong lưu

0
13

Tên: Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Tác giả: Hỏa Ly

Dịch: QT 

Chuyển ngữ: Fynnz

Thể loại: cổ trang, xuyên không, huyễn huyễn, cường cường, nữ vương thụ, 1×1, HE

Tình trạng: 4 quyển (207 chương + phiên ngoại)

Văn án:

Cằm bị nâng lên, hắn nhướng mi, ánh mắt đảo qua, mang theo vài phần tà khí, vài phần ý cười,” Uy, ta là tông chủ, là chủ tử của ngươi!”

” Đương nhiên, nhưng ngươi cũng là người của ta……” hôn lên môi hắn, vạt y bào phảng phất không nhiễm bụi trần đem hắn ấn thật chặt vào ngực, không để hắn có chút tránh né….

Hắn là siêu sao đầy tai tiếng, bị đưa đến một thế giới cổ quái, trở thành tông chủ, trách nhiệm phục hưng tông tộc, là người cứu thế trong ca dao, những chuyện này cùng hắn có liên hệ? Điều hắn muốn chính là nam nhân mặc bạch y bào tế ti này chỉ duy nhất trước mặt hắn hiển lộ thâm tình, vì hắn mà mất đi bình tĩnh….

Thân là tế ti, hắn đoạn tuyệt tình ái, hết thảy vì lợi ích tông tộc đặt lên hàng đầu, lại đối với vị tông chủ này không thể nề hà, mị sắc phong lưu, như lửa khó thuần, đôi mắt mê hoặc thế nhân, cũng mê hoặc  tâm tư của hắn, tuy là chủ phó phân cách, nhưng hắn sẽ không cho phép đôi mắt kia nhìn lấy kẻ khác……

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 1: VẪN LẠC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 2: PHỆ LINH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 3: HỒI SINH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 4: CHỦ PHÓ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 5: LỢI DỤNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 6: TRỊ LIỆU

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 7: THỊ TẨM

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 8: ÁM SÁT

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 9: DĨ VÃNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 10: THƯ TRAI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 11: THƯ LINH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 12: MỘC DỤC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 13: ĐỒNG MIÊN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 14: HÔN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 15: CẢM GIÁC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 16: CẤM KỴ GIỚI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 17: MA VẬT

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 18: QUY TIỀN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 19: TÔNG CHỦ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 20: TRỌNG LAI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 21: THỊ PHỤNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 22: MA ĐỘC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 23: VIÊM HỎA

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 25: LẬP UY

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 25: TÂM NIỆM

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 26: NGHI HOẶC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 27: TÍCH HƯƠNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 28: LIÊN NGỌC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 29: TÂM Ý

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 30: MỆNH LỆNH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 31: GIẢI HOẶC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 32: CỘNG DỤC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 33: KỲ VỌNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 34: PHONG ẤN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 35: HỨA NẶC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 36: DƯỚI CHÂN NÚI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 37: THÀNH NỘI HỌA ĐOAN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 38: SI MỊ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 39: VIÊM CHỦ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 40: LÒNG NGƯỜI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 41: LÔI LẠC THÀNH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 42: TRĂM NĂM CHI ƯỚC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 43: LỰA CHỌN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 44: THÁNH VẬT LINH THẠCH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 45: PHONG TRẦN TUYỆT

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 46: YÊU CHIẾN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 47: KHỔ CHIẾN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 48: HUYỀN HỎA TUYỆT SÁT

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 49: NGUYÊN ĐIỂM

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 50: VIÊM HỎA TRỌNG SINH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 51: TRÊU CHỌC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 52: TÌNH Ý GIAO TRIỀN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 53: VI NHIỆT

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 54: CẦU KIẾN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 55: SÁT ẢNH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 56: ỨNG ƯỚC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 57: QUYẾT Ý CHI TRANH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 58: THÁNH NỮ TRỮ HINH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 59: NHẬN YÊU

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 60: TÌNH ĐÊM

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 61: HỢP HOAN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 62: NHIÊN DỤC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 63: MÊ VỤ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 64: OÁN LINH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 65: TÍNH KẾ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 66: TÚNG TÌNH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 67: PHẢN PHỆ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 68: CHUYỆN XẤU NGOÀI Ý MUỐN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 69: CHÂN TƯỚNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 70: NGOÀI Ý MUỐN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 71: LI DẠ THÀNH CHỦ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 72: QUỶ ẤN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 73: THỨU MA

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 74: TRẠC HỒN CHÂU

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 75: ĐIỀU KIỆN TRAO ĐỔI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 76: TRỪ MA

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 77: TRẢ GIÁ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 78: ĐIỀM BÁO

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 79: TRONG RỪNG PHÓNG TÚNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 80: DỊ BIẾN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 81: BẢN NĂNG PHỆ HỒN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 82: NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 83: QUẦN MA

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 84: TÁI NGỘ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 85: THỜI KHẮC PHÙNG MA

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 86: YÊU HẬN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 87: TIẾN HÓA

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 88: TỤC TUYẾT CÁC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 89: CỰU ÁN TÌNH ÁI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 90: LIỆT DIỄM TRỞ VỀ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 91: SỞ ÁI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 92: THI CỨU

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 93: NỬA CÂU CA DAO

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 94: CHÂN THẬT

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 95: NGÀN NĂM TỊCH MỊCH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 96: ĐÊM KHUYNH TÌNH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 97: HỒI TRÌNH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 98: THÀNH KHÔNG QUỶ SỰ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 99: LI QUỶ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 100: HOẶC TÂM

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 101

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 102: CHIẾN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 103: BUÔNG TAY

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 104: VIÊM HỎA KHUYNH THÀNH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 105: TRỪ HỌA

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 106: HỒN TOÁI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 107: PHIÊN NGOẠI 1: TOÁI HỒN TÌNH THƯƠNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 108: PHIÊN NGOẠI 2 – TOÁI HỒN TÌNH THƯƠNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 109: PHIÊN NGOẠI 3 – TOÁI HỒN TÌNH THƯƠNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 110: MỘNG HỒI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 111: TƯ NIỆM

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 112: XUÂN NGÂN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 113: ĐÊM TRƯỚC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 114: ĐỘT NHIÊN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 115: YÊU HÔN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 116: ĐẠI SỰ KIỆN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 117: GIẰNG CO

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 118: SỞ HỮU

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 119: THỊ PHỤNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 120: ÁI NGỮ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 121: THIẾP MỜI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 122: QUÁ KHỨ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 123: THỊNH YẾN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 124: ĐỐ KỴ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 125: SÁT NIỆM

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 126: TRAO ĐỔI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 127: UY HIẾP

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 128: SAI LẦM

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 129: KHÔNG THỂ VAN XIN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 130: ĐÊM KỲ TÍCH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 131: QUAY VỀ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 132: NHẬN CHỦ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 133: NGUYÊN NHÂN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 134: TRIỆU TẬP

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 135: ẨN ƯU

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 136: THÌNH LÌNH XẢY RA

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 137: KỲ LẠ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 138: YÊU VẬT

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 139: MƯU ĐỒ KIỀN KÌ TỘC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 140: TRANH ĐOẠT

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 141: DỤC VỌNG XẤU XA

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 142: ĐIÊN CUỒNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 143: YÊU HÓA [HÌNH NGƯỜI]

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 144: LOẠN CHIẾN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 145: KINH BIẾN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 146: KHÓ LƯỜNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 147: ÍCH KỶ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 148: ĐỘC CHIẾM

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 149: LINH ẤN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 150: HUYỄN THÚ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 151: DẠ MỊ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 152: KHÓA LINH ẤN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 153: NHÂN QUẢ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 154: TRỌNG SINH TRỌNG TỬ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 155: SẤM SÉT

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 156: NGÂN DIỆU VƯƠNG QUAY VỀ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 157: ĐÁP ÁN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 158: PHẢN BỘI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 159: CHỨNG MINH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 160: TIN TƯỞNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 161: TUYÊN CÁO

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 162: THIÊN NỘ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 163: ĐỒ LÂN DI BÍ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 164: CHIẾN TRANH LẠNH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 165: AN TÂM

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 166: ĐỘC CHIẾM

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 167: LIÊN LỤY

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 168: TRÙNG HỢP

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 169: MẬP MỜ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 170: KHÔNG THEO THÌ CHẾT

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 171: THÀNH TÂM

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 172: TIẾT LỘ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 173: CHINH PHỤC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 174: GIAO CHIẾN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 175: NGÂN DIỆU UY

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 176: HÀNH TUNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 177: TRUYỀN THUYẾT CỰC BẮC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 178: ẨN NGÔN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 179: LIỆT KHÔNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 180: THI THỤ KINH TÌNH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 181: SI MÊ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 182: CÔNG TỬ NIỆM VÂN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 183: TÂM HỮU LINH TÊ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 184: ĐƯỜNG SÁ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 185: SA THÀNH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 186: KỊCH BIẾN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 187: YÊU HẬN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 188: SÁT

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 189: CA LINH HUYỄN CẢNH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 190: TÁC CẦU

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 191: PHẾ TÍCH OAI VỆ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 192: MANH MỐI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 193: TUNG TÍCH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 194: KHÁCH NHÂN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 195: LINH TÊ TỘC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 196: SỨ MỆNH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 197: VIÊM HỎA KHÔI PHỤC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 198: LỰC LƯỢNG THẦN BÍ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 199: MỘT TẤC KHOẢNG CÁCH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 200: CHIẾN CUỘC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 201: NGÔN LINH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 202: HỌA KHỞI

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 203: CA DAO DIỆT THẾ

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 204: THỊNH THẾ HẠO KIẾP

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 205: QUANG ẢNH

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 206: QUYẾT CHIẾN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 207: THẦN HIỆN

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 208: TRỪNG PHẠT

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 209: HỒI TỘC

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 210: BÊN NHAU

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 211: PHIÊN NGOẠI 1 – YÊU MA

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 212: PHIÊN NGOẠI 2- YÊU MA – ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 213: PHIÊN NGOẠI PHONG TRẦN TUYỆT (1)

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 214: PHIÊN NGOẠI PHONG TRẦN TUYỆT (2)

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 215: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (1)

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 216: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (2)

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 217: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (3)

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 218: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (4)

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 219: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (5)

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 220: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (6)

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 221: PHIÊN NGOẠI 50 CÂU HỎI ĐÁP (7)

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 222: PHIÊN NGOẠI NHẤT TÚY (1)

Nhất túy hứa phong lưu – CHƯƠNG 223: PHIÊN NGOẠI NHẤT TÚY (2)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI