Thâm uyên chi liêm

0
32

Thâm Uyên Chi Liêm

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng

Thể loại: huyền huyễn, hiện đại, khoa huyễn, nhất thụ nhất công, phụ tử

Ghép đôi: Mộc Cảnh x Mộc Linh Hạo

Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Văn Án

Ngăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội.

Y, vốn là phế vật trong mắt thế nhân, lần thứ hai trở lại nguyên điểm, y mạnh đến khiến thế nhân tuyệt vọng.

Hắn, là Chiến Thần mạnh nhất được thế nhân ca tụng, lãnh tâm lãnh tình, lại không ngờ sẽ yêu phải người hắn luôn coi thường, vạn kiếp bất phục.

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 1.1: TỰ NHẤT | KHỞI ĐẦU

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 1.2: TỰ NHỊ | TA ĐÃ TRỞ VỀ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 1.3: HỌC VIỆN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 2: ĐỪNG BAO GIỜ CHO RẰNG BẢN THÂN ĐÃ LÝ GIẢI THẾ GIỚI, ĐÓ LÀ NGU MUỘI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 3: PHONG ẤN ĐÃ KHÔNG CẦN NỮA

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 4: CHA CON GẶP NHAU

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 5: BỮA CƠM

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 6: TRẬN TỶ THÍ BUỒN CHÁN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 7: SỰ THAY ĐỔI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 8: SÂN THI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 9: NÓ TỒN TẠI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 10: NĂNG NGUYÊN TINH

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 11: HỘI NGHỊ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 12: TIẾT LỘ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 13: GIAO PHONG

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 14: TIẾP TỤC GIAO PHONG

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 15: QUYẾT ĐỊNH

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 16: ẢNH HƯỞNG

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 17: THAM GIA

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 18: THÀNH SAPHIR

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 19: PHÒNG TẮM

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 20: SÂN NHẢY

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 21: CỰ TUYỆT

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 22: BIẾN MẤT

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 23: CHÂN THẬT

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 24: TỬ VONG

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 25: TRẬN CHUNG KẾT

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 26: THẦN CHIẾN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 27: BIẾN CỐ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 28: ĐỐI TINH

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 29: HÔN MÊ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 30.1: MỘC LINH HẠO

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 30.2: PHIÊN NGOẠI 1

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 31: NÓI CHUYỆN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 32: TỈNH LẠI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 33: BẢO VỆ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 34: XUẤT PHÁT

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 35: PHI THUYỀN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 36: TỚI RỒI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 37: CẢNG NGUYỆT CẦU

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 38: THAM QUAN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 39: KHÁCH SẠN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 40: ÂM MƯU

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 41: ÁM SÁT

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 42: PHÁ HUỶ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 43: TUYỆT VỌNG

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 44: TÔN HOÀNG

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 45: TRAO ĐỔI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 46: THỪA NHẬN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 47: NHIỆM VỤ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 48.1: BIỆN PHÁP

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 48.2: PHIÊN NGOẠI 2 – BÊN TRONG KẾT GIỚI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 49: ORESIA

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 50: TƯ LIỆU

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 51: THẲNG THẮN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 52: BUÔNG THA

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 53: ẤN VĂN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 54: HỘI NGHỊ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 55: TƯƠNG LAI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 56: THỬ NGHIỆM

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 57: VỨT BỎ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 58: BIỂU LỘ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 59: CƠ HỘI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 60: CẢNH

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 61: BUỔI SÁNG

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 62: SẼ KHÔNG SAI MẤT NỮA

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 63: GÓC TỐI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 64: QUYỀN HẠN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 65: ĐỐ KỊ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 66: ẨN SÁT

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 67: YẾN HỘI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 68: CỰC HÌNH

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 69: SAU ĐÓ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 70: MẤY NĂM SAU

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 71: ĐẾ QUỐC FEINBIRD

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 72: HỮU NGHỊ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 73: TÁN GẪU

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 74: NGHÊNH TIẾP

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 75: TỚI RỒI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 76: VÔ ĐỀ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 77: CHỈ CẦN CÁC CẬU CÒN SỐNG

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 78: CẢNH CÁO

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 79: YÊU CẦU

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 80: MỘT ĐÊM

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 81: TÁN THÀNH

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 82: CHỖ Ở

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 83: CHO EM NHỮNG GÌ TỐT NHẤT

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 84: YESERO

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 85: ĐẶC HUẤN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 86: VÔ ĐỀ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 87: CHUẨN BỊ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 88: ĐĂNG CƠ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 89: BÁI SƯ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 90: TINH ĐỒ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 91: CHIẾU LỆNH

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 92: HỎI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 93: TIÊU ĐỀ KHÔNG THỂ VIẾT

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 94: CẢM TÌNH CỦA CHA TA CỰ TUYỆT

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 95: HIỂU LẦM GIẢI TRỪ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 96: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 97: HÌNH THÁI THỨ HAI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 98: BỨC HOẠ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 99: TRONG ĐÌNH

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 100: THĂM DÒ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 101: TRƯỚC KHI ĐI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 102: SAU KHI ĐI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 103: TRỞ VỀ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 104: KẺ XÂM NHẬP

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 105: ÂM MƯU TRONG BÓNG TỐI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 106: TÍNH TOÁN CỦA BỐN NGƯỜI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 107: MỤC TIÊU

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 108: HIỂU RÕ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 109: TRỪNG PHẠT

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 110: CẦU VIỆN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 111: CƯỜNG THẾ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 112: GẶP MẶT

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 113: MÓN QUÀ

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 114: CHỨNG MINH

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 115: KẾT CỤC

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 116: ĐẠI KẾT CỤC

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 117: PHIÊN NGOẠI 3 – DỄ LÀM THÂN

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 118: PHIÊN NGOẠI 4 – RA NGOÀI

Thâm uyên chi liêm – CHƯƠNG 119: PHIÊN NGOẠI 5 – TRỐN ĐI

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI