Thiên toán (Cổ Kính)

0
24

Thể loại:  xuyên không, giang hồ, lãnh mạc công x ôn nhu tàn tật thụ, cường cường 1×1, HE

Nhân vật chính:  Lục Đình Tiêu x Trầm Dung Dương

Tình trạng: Hoàn

Editor: Hanamy

Beta Reader: Ami (Chương 1-7)

Văn Án

Thiếu niên Tô Cần lần đầu tiên ra giang hồ, phụng lệnh phụ thân đến Lâm gia ở Giang Tô, trên đường gặp phải Trầm Dung Dương hai chân tàn tật.

Từ cái chết của Lâm gia tam công tử, đến những người trong giang hồ cũng liên tục chết bất đắc kỳ tử, một hồi quần hùng tụ tập, đại hội thưởng kiếm ngay từ đầu đã tràn ngập bất an, phía sau rốt cuộc chôn dấu âm mưu cùng cố sự gì?

Người tính chung quy không bằng trời tính, tham, sân, si, hận, ái, ác, dục, thế gian này có bao nhiêu ân oán tình cừu, tất cả đều không nằm ngoài hai chữ “nhân tính”.

Bạch y, luân ỷ [xe lăn], đao quang kiếm ảnh, ngươi lừa ta gạt, người nọ vẫn thủy chung lẳng lặng ngồi ở đó, nở nụ cười nhìn phong vân.

Hỏi thiên hạ, ai có thể cùng ngươi kề vai sát cánh?

Người ta nói, mắt thấy không nhất định phải là thật, chuyện trong văn án, cũng chưa hẳn là nhân vật chính, hắc.

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 1 QUYỂN 1: THIẾU NIÊN TỬ ĐỆ GIANG HỒ LÃO

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 2 QUYỂN 1: THIẾU NIÊN TỬ ĐỆ GIANG HỒ LÃO

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 3 QUYỂN 2: MẠC SẦU TIỀN LỘ VÔ TRI KỶ

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 4 QUYỂN 2: MẠC SẦU TIỀN LỘ VÔ TRI KỶ

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 5 QUYỂN 2: MẠC SẦU TIỀN LỘ VÔ TRI KỶ

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 6 QUYỂN 3: HÀ PHƯƠNG NGÂM KHIẾU THẢ TỪ HÀNH

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 7 QUYỂN 3: HÀ PHƯƠNG NGÂM KHIẾU THẢ TỪ HÀNH

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 8 QUYỂN 3: HÀ PHƯƠNG NGÂM KHIẾU THẢ TỪ HÀNH

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 9 QUYỂN 4: TRÌ TRÌ CHUNG CỔ SƠ TRƯỜNG DẠ

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 10 QUYỂN 4: PHIÊN NGOẠI • CHUYỆN CŨ

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 11 QUYỂN 4

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 12 QUYỂN 4

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 13 QUYỂN 4

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 14 QUYỂN 4

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 15 QUYỂN 4

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 16 QUYỂN 4

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 16 QUYỂN 5: MÃN ĐƯỜNG HOA TÚY TAM THIÊN KHÁCH

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 17 QUYỂN 5

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 18 QUYỂN 5

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 19 QUYỂN 5

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 20 QUYỂN 5

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 21 QUYỂN 5

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 22 QUYỂN 5

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 23 QUYỂN 5

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 24 QUYỂN 5

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 25 QUYỂN 5

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 26 QUYỂN 5

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 27 QUYỂN 5

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 28 QUYỂN 5

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 29 QUYỂN 5: VĨ THANH

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 30 QUYỂN 6: NHẤT KIẾM QUANG HÀN THẬP TỨ CHÂU

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 31 QUYỂN 6

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 32 QUYỂN 6

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 33 QUYỂN 6

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 34 QUYỂN 6

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 35 QUYỂN 6

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 36 QUYỂN 6

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 37 QUYỂN 6

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 38 QUYỂN 6

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 39 QUYỂN 6

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 40 QUYỂN 6

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 41 QUYỂN 6

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 42 QUYỂN 6: PHIÊN NGOẠI • TRỪ TỊCH 1

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 43 QUYỂN 6: PHIÊN NGOẠI • TRỪ TỊCH 2

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 44 QUYỂN 7: CHIẾT HOA TÁI TỬU BẤT TU QUY

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 45 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 46 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 47 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 48 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 49 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 50 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 51 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 52 QUYỂN 7: PHIÊN NGOẠI • HÀ KHỔ

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 53 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 54 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 55 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 56 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 57 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 58 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 59 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 60 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 61 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 62 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 63 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 64 QUYỂN 7

Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 65 QUYỂN 7: PHIÊN NGOẠI • ĐÊM XUÂN

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI