Thiều hoa vũ lưu niên

0
31

Tác giả: Hỏa Ly

Edit + beta: NangBT (Tiếu Hồng Trần), Fynnz, Triệu Hàn Yên

Thể loại: Đam mĩ, phụ tử, xuyên không, hoàng triều, võ lâm, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ.

Văn Án:

“ Thật muốn nếm thử xem. . . . ! ”  Lười biếng tựa vào long sàng, nam nhân liếm liếm môi, đầu ngón tay đang hướng tới mỹ thực thượng hạng ko muốn y rời đi.

“ Đương nhiên có thể. ” – Y mặt không đổi sắc trả lời, – “ Nếu người muốn nhìn ta đổ máu mà chết, phụ. . . hoàng. . .” – Thản nhiên phun ra tối hậu hai chữ, Kỳ Minh Nguyệt hất tay người kia ra khỏi thắt lưng, bỏ qua biểu tình trên nét mặt nam nhân, đứng dậy rời đi…

Bản thân vốn là sát thủ, lại đang là đầu bảng tại Ngưu Lang *** – Y lại chết dưới súng, không ngờ khi tỉnh lại, đã thành Thương Hách Hoàng Tử , gặp phải người kia. Giảo hoạt thiện biến, hoa tâm bạc tình, đối với chính mình lại tỉ mỉ chăm sóc, che chở trong mọi cách có thể như thế… Tuy là phụ tử thì đã làm sao?

Thân là đế vương, hắn gặp qua rất nhiều người, với hắn mà nói nhân trên đời cơ hồ không có quá lớn khác nhau, cùng là không thú vị thôi. Người hoàng tử này lại đảo điên hắn nhận tri, như mặt nước ôn hòa thâm trầm, như nguyệt bàn trong trẻo nhưng lạnh lùng tiêu sát… Có loạn thiên khả năng, thí mẫu chi mệnh thì đã làm sao?

Chỉ để ý sủng yêu bằng mọi cách…

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 1: TỬ NHI HẬU SINH()

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 2: MỆNH CÁCH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 3 : THỪA NHẬN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 4 : PHONG BA

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 5 : NGHI VẤN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 6 : ƯỚC ĐỊNH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 7 : TỬ KỲ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 8 : GHEN TỴ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 9 : HOA THỤC PHI

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 10 : MƯU ĐỒ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 11

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 12

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 13

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 14

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 15

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 16

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 17

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 18

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 19

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 20

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 21

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 22

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 23

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 24

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 25

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 26

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 27

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 28

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 29

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 30

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 31

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 32

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 33

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 34

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 35

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 36

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 37

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 38

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 39

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 40

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 41

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 42

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 43

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 44

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 45

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 46

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 47: LỜI ĐỒN ĐẠI

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 48: BIỆT LY

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 49: GIÁ HỌA

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 50: BIỆT TÌNH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 51: DỊ TINH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 52: TẠM TỤ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 53: ĐẠI THÀNH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 54: XẢO NGỘ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 55: LƯU DANH QUÁN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 56: ĐOÀN TỤ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 57: TỨC GIẬN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 58: ÔN TUYỀN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 59: TRIỀN MIÊN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 60: TRỞ VỀ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 61: TRANH CHẤP

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 62: LẬP TRỮ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 63: BẠI LỘ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 64: QUÁ KHỨ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 65: VIẾNG THĂM

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 66: GIẰNG CO

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 67: NGHỊ SỰ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 68: MUỐN HỎI

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 69: THÀNH QUẢ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 70: KHỞI HÀNH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 71: VÂN HẠO SƠN TRANG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 72: THIÊN ÂM TÁI HIỆN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 73: VIÊM THIẾN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 74: BẠI LỘ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 75: HUYẾT ĐẤU

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 76: NGUYÊN DO

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 77: ĐÁP LẠI

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 78: THẢN NGÔN (THẲNG THẮN THỪA NHẬN)

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 79: ÁM HOÀNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 80: TÁI NGỘ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 81: KÌ TÌNH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 82: QUAY LẠI

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 83: ĐIỀM BÁO

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 84: GIANG HỒ DẬY SÓNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 85: HỖN LOẠN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 86: BỒI TỘI

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 87: CÙNG CHÚC

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 88: Ý NGHĨ NGÔNG CUỒNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 89: TRỪNG PHẠT

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 90: XƯNG HÔ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 91: HIỂU LẦM

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 92: LAN CẨN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 93: HUYẾT LỆ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 94: YÊU SỦNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 95: BÁCH LÝ VONG TRẦN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 96: KHÔNG LÒNG DẠ NÀO CHI THƯƠNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 97: CÙNG KHẾ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 98

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 99: TIÊU CHUẨN PHỤNG CHỦ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 100: QUỶ TƯ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 101: THỀ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 102: THỬ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 103: CHÂN Ý

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 104: OÁN TÌNH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 105: BIẾN CỐ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 106: TRÊU ĐÙA

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 107: ÁM TRANH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 108: TƯ HỒI

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 109: TRÒ KHÔI HÀI

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 110: THI ĐỘC

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 111: DIỆT SÁT

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 112

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 113: PHÁT TÁC

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 114: XUÂN TÌNH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 115: PHỤNG MỆNH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 116: LẠC CẨN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 117: DƯỚI ÁNH TRĂNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 118: THÁI TỬ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 119: ĐỀ NGHỊ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 120: SUY TÍNH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 121: LÀM BẬY

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 122: ĐI SỨ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 123: TÂM CƠ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 124: DÃ TÂM

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 125: CƠ HỘI

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 126: DANH TIẾT

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 127: THỊNH NỘ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 128: NGỰ THƯ PHÒNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 129: VẤN AN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 130: CẢNH CÁO

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 131: THỦ TÚC

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 132: TÌNH BÁO

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 133: NGỌC BỘI

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 134: NÁO LOẠN HOÀNG CUNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 135: CỐ NHÂN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 136: ĐÁNG YÊU

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 137: NGƯỜI QUAN TRỌNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 138: TIỆC RƯỢU

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 139: SẮP ĐẶT MƯU KẾ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 140: ĐÁM HỎI

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 141: CHỈ RA CHỨNG CỨ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 142: TOÁI NGỌC

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 143: HỒI BÁO

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 144: SAU GIỜ NGỌ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 145: QUẤY RẦY

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 146: ÁM SÁT

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 147: CHÉM ĐẦU

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 148: THĂM

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 149: NỮ THI

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 150: ĐOÁN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 151: XÁC MINH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 152: CẦU VIỆN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 153: XEM XÉT

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 154: CHÂN TƯỚNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 155: UY HIẾP

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 156: TRƯỚC TRẬN CHIẾN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 157: PHÁT BINH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 158: GIAO DỊCH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 159: TÌNH HÌNH CHIẾN TRANH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 160: THAY ĐỔI BẤT NGỜ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 161: ĐIỀU TRA

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 162: VẾT THƯƠNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 163: ĐÊM (H)

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 164: ĐỘNG TÌNH (H)

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 165: TRÚNG ĐỘC

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 166: CÔNG THÀNH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 167: DUỆ U

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 168: XUYÊN TẠC

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 169: NỢ MÁU

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 170: THIÊN Ý

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 171: THUA LÀM GIẶC

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 172: LIÊN ĐỒNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 173: TIẾP CẬN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 174: LẠC PHI YÊN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 175: TRAO ĐỔI

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 176: BỎ QUA

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 177: PHÁT HIỆN

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 178: CÓ ĐƯỢC VÀ BỎ QUA

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 179: ÍCH KỶ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 180: YẾN TIỆC KINH HOÀNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 181: KHÓ DÒ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 182: HÔN SỰ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 183: ÔN LẠI CHUYỆN XƯA

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 184: BÁ TÌNH (H)

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 185: THUỘC VỀ (H)

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 186: QUỐC THƯ

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 187: PHONG HOÀNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 188: ĐĂNG CƠ (HOÀN)

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 189 PN1: PHỎNG VẤN KẾT THÚC, PHU PHU HỎI ĐÁP

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 190 PN2: BÍCH NGỌC THÀNH SONG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 191 PN3: VÔ TÂM HỮU TÌNH

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 192: NGOẠI THIÊN – THỦY MẠCH THANH HÀN (NGÔN TÌNH)

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 193 PN4: SÓNG GIÓ HẬU CUNG

Thiều hoa vũ lưu niên – CHƯƠNG 194 PN5: HÀNH TRÌNH TUẦN TRĂNG MẬT

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI