Lục Tử Hề

0
33

LỤC TỬ HỀ

Tác giả: Hoàng Ninh

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết, 1×1, cổ trang, tướng quân công x thư sinh thụ, HE.

Nguồn: VNS

Biên tập: Phùng Điệp

Tình trạng bản gốc: 33 chương – Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

VĂN ÁN

“Tống đại tướng quân, ngài nói hưu nói vượn, cắt câu lấy nghĩa!”

Tống Cáp làm bộ kinh ngạc nói: “Ấy ~ Ta cứ tưởng Tử Hề miệng ngọc linh lung, ăn nói khéo léo chứ.”

Lục Bạch: “…”

“Ngươi cự tuyệt đi, Tử Hề, sao lại không cự tuyệt….Tử Hề, ta thích ngươi.”

Tống Cáp rốt cuộc cũng nhắm hai mắt mình lại, ôm Lục Bạch lại càng chặt hơn, nhấm nháp cả môi trong môi ngoài của y, mỹ vị nhân gian sao so được với thứ này. Nhưng như thế nào cũng không đủ, Tử Hề không đáp lại hắn, Tử Hề không biết hắn thích y đến nhường nào, Tử Hề còn đang hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sẽ quên. Hắn bỗng nhiên có cảm giác mình thật giống một tên điên!

Y cho rằng mình chỉ là một thư sinh tầm thường, cổ hủ, không hiểu được cái đẹp của mình. Hắn cho rằng mình là một đại tướng quân tuyệt tình, cho nên không đi tìm mà cứ ngồi ngóng đợi tình yêu đến từng ngày.

Ân cứu mạng, nối bọn họ vào nhau.

Chuyến đi đến kinh thành, khiến bọn họ gặp được nhau.

Tình yêu đến một cách kỳ kỳ quái quái.

Đại tướng quân từng bước thu hoạch tâm của một tiểu thư sinh, tiểu thư sinh từng bước tự khám phá ra tình cảm của mình.

Thật ra, thích một người, không khó như vậy đâu.

Ngươi đối tốt với ta, ta xin nhận, đó là khởi đầu hoàn hảo nhất.

Tướng quân VS thư sinh này không phải là một chuyện cũ tú tài gặp binh gì mà chỉ là một chuyện xưa về một nam ốm yếu với một nam bá đạo. Khi thì khí phách lãnh khốc khi thì làm nũng trung khuyển công  Bình tĩnh cố chấp khi thì kiêu ngạo lúc lại thẹn thùng thư sinh thụ.

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: ĐẾN TRƯỚC CỬA CHÙA:

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: NHÂN DUYÊN CỦA LỤC BẠCH

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: CỨU NGƯỜI BỊ HẠI:

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: ĐẾN KINH THÀNH:

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: TRONG PHỦ THƯỢNG THƯ

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: THỌ YẾN SƠ NGỘ

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: TỐNG CÁP TƯỚNG QUÂN MỜI:

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: TƯỚNG QUÂN TẶNG ÁO

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: NGỌC TRÂM XANH NHẠT

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: TÚ CẦU CHỌN RỂ:

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: CHỈ LÀ TÂM PHẬT

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: XE KIỆU BỊ CƯỚP:

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: HIỂU LẦM MÀ THÔI

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: TÌNH CŨNG VĨNH HẰNG

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: NGUYỆT HẠ THÂM LÂM

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: RƠI XUỐNG VÁCH NÚI

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: MIỆNG NGỌC YÊN CHI

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: MỘT CHỮ TÌNH

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: TA THÍCH NGƯƠI

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: YÊU THÌ THÀNH MA

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: HÔN LÉN

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: VỀ PHỦ AN TOÀN

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: ĐẦU SỎ GÂY TỘI

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC TRONG LÒNG

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: ĐƯA TẶNG SÁCH CỔ

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: MÊ MANG SUY NGHĨ

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: KHIẾN NGƯƠI NỔI ĐIÊN

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: TƯỚNG QUÂN LEO NÚI

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: NGẮM TUYẾT CÙNG NGƯƠI

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: ỚT HOÀNH THÁNH

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: DẦN DẦN THÀNH MA

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: TÂM Ý SÁNG TỎ

Lục Tử Hề – CHƯƠNG THỨ: [CHƯƠNG KẾT] LÀM BẠN

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI