Tác giả không biết đặt tên

0
7

Tác giả không biết đặt tên

Tác giả: Snail

Thể loại: đam mĩ, đoản văn, hiện đại, mặt dày vô sỉ công, ngây thơ đáng yêu thụ, hài, ấm áp, HE.

Tình trạng: Hoàn 

Văn án:  

Vì là đoản văn nên không có văn án, mình trích một đoạn nổi bật trong đó vậy.

[… tầm mắt Nhật Nam lơ đãng liếc đến trang sách người ngồi cạnh đang xem___ nhất thời hóa đá. Nội dung cậu nhìn thấy đại khái như thế này: “Nàng mệt đến không động đậy nỗi thân thể, trong miệng không ngừng ngân nga những tiếng rên rỉ phiến tình, người đàn ông phía trên tà cười một tiếng, lại động thân một cái đem XX chôn sâu vào cơ thể nàng…”]

Tác giả không biết đặt tên (Đoản) – CHƯƠNG 1-2

Tác giả không biết đặt tên (Đoản) – CHƯƠNG 3-4

Tác giả không biết đặt tên (Đoản) – CHƯƠNG 5-6

Tác giả không biết đặt tên (Đoản) – CHƯƠNG 7

Tác giả không biết đặt tên (Đoản) – CHƯƠNG 8: PHIÊN NGOẠI ANH TRAI EM TRAI (1)

Tác giả không biết đặt tên (Đoản) – CHƯƠNG 9: PHIÊN NGOẠI ANH TRAI EM TRAI (2)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI