Tôi và những tên dối trá

Tôi và những tên dối trá

0
31

Phiến tử hoà ngã (Liar and I)

Tác giả: Lam Lâm

Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất thụ lưỡng công

Edit:

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Nhân vật: Lý Thiếu Phi, Tiêu Thận x Kỷ Niệm

 

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI