Twin

0
55

Tựa đề: Twin

Tác giả: Độc nữ cầu tình

Biên tập: Viên Viên aka Tiêu Dao Cầm (tieudaocam.wordpress.com)

Thể loại: đoản văn đam mỹ, huynh đệ, cường cường, HE.


 

CHƯƠNG 1 (END)

SHARE
Previous articleTwin (Đoản) - CHƯƠNG 1 (END)
Next articleTương tư - CHƯƠNG 1: HIỆU HIỆU BẠCH NGỌC ĐƯỜNG

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI