Anh đừng có quyến rũ tôi

0
56

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI!

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HE

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành

Dịch: Liêu Dương Ca

Biên tập: Liêu Dương Ca, Linh Lys

(Sửa ảnh: ARI)

Nguồn: lieulam.wordpress.com

TÓM TẮT

Sau khi mất đi Hunt, đối thủ quan trọng nhất và cũng là duy nhất của mình, cao thủ đua xe F1 Winston trở thành một đế vương cô độc, dù cho có bao nhiêu kẻ ưu tú nối nhau xuất hiện đi chăng.

Nhưng một ngày nọ tỉnh dậy, Winston đột nhiên phát hiện mình đã quay lại cái năm Hunt vừa tròn mười tám.

Hunt mười tám tuổi nhận ra Winston – kẻ được tín đồ F1 tôn sùng là nam thần rất thích nhìn mình chằm chằm; quần áo trên người sắp cháy ra tro dưới ánh nhìn của hắn ta rồi! Đã thế cứ khi không người, nam thần sẽ giống y một loại hormone trí mạng nhất quyết tìm cách bẻ cong mình! Đến khi có người, nam thần lại mang bộ mặt quý tộc cấm dục!

Hunt vô cùng sầu não hỏi người bạn Thẩm Xuyên: Anh có tin Winston đang quyến rũ tôi không?

Bạn tốt Thẩm Xuyên tỏ ý: Làm gì có chuyện đó? Ai mà chẳng biết Winston là quý tộc cấm dục đạt tiêu chuẩn đàn ông Anh Quốc lịch lãm, não cậu có vấn đề rồi!

Hunt: Phiền quá! Chẳng có ai tin mình cả. Đằng kia… đừng có quyến rũ tôi nữa đi!

Winston: Em có muốn cùng tôi thống trị vương quốc tốc độ, làm vị vua duy nhất của tôi?

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – MỞ ĐẦU

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 1

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 2

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 3

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 4

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 5

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 6

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 7

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 8

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 9

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 10

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 11

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 12

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 13

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 14

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 15

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 16

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 17

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 18

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 19

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 20

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 21

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 22

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 23

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 24

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 25

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 26

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 27

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 28

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 29

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 30

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 31

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 32

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 33

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 34

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 35

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 36

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 37

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 38

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 39

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 40

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 41

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 42

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 43

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 44

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 45

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 46

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 47

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 48

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 49

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 50

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 51

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 52

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 53

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 54

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 55

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 56

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 57

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 58

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 59

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 60

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 61

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 62

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 63

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 64

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 65

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 66

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 67

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 68

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 69

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 70

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 71

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 72

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 73

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 74

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 75

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 76

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 77

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 78

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 79

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 80

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 81

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 82

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 83

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 84

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 85

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 86

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 87

ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – ANH ĐỪNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI – 88 (KẾT)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI