(Convert) Bất khiếu đích Đinh Mẫn

0
24
Tên truyện Bất khiếu đích Đinh Mẫn
Tác giả Trần Hiểu Lâm
Độ dài Chính văn: 3 chương. Phiên ngoại: 0 chương.
Thể loại Huyện thành nhỏ hắc lão đại X gia cảnh nghèo khó nương thụ hiện đại kết cục BE ngược
Nguồn convert Kho tàng đam mỹ – fanfic
Note Comment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 


 

CHƯƠNG 1:

CHƯƠNG 2:

CHƯƠNG 3:

 

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI